Firma

Çevre ve Enerji Politikası

Çevre bilinci ve enerji tasarrufu

Eğitim ve bilgilendirme yoluyla, tüm çalışanlarımızın çevre koruma bilinci ve enerji tasarrufu davranış sorumluluğunu teşvik edilmektedir .

Ürünler ve süreçler

Süreçler sonucunda ortaya çıkan çevresel etkiler ve enerji tüketimi sürekli olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Enerji tüketimi, emisyon, su kirliliği, atık ve diğer önlenebilir çevresel etkiler için uygun önlemlerle bu etkilerin ortadan kaldırılması veya azaltılması hedeflenmektedir. Kullanmakta olduğumuz modern teknolojiler sayesinde çevre/enerji hedeflerine ulaşılması desteklenmektedir. Yeni ürün ve süreçlerin tanıtımı ve bunun için gerekli yeni sermaye ekipmanlarının tedariği ile planlama aşamasında, çevresel etki ve enerji tüketimi gibi konular mümkün olduğu kadar azaltılması yönünde çalışılmaktadır.

Tedarikçilerimiz ve servis sağlayıcılarımız

İş ortaklarımızdan çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayan süreçler ve üretim için gereken koşullar konusunda sorumlu davranmaları beklenmekte ve bununla ilgili bilgiler talep edilmektedir .

Alarm ve tehlike önleme

Kaza sonucu oluşabilecek emisyonları ortadan kaldırmak veya azaltmak için alarm ve acil durum planları hazırlanmıştır ve sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Bu dış kurumlarla olan düzenli egzersiz ve koordinasyonumuza dayanmaktadır .

Kamuoyunun bilgilendirilmesi

WIKA'nın çevre ve enerji politikası ile ilgili önemli faaliyetler sizlerden gelecek istekler doğrultusunda paylaşılacaktır.

İLETİŞİM

Tüm sorularınız için bizimle numaralı telefondan irtibata geçebilirsiniz.