Model CPB6000DP

Temel standart fark basınç kantarı

Seçilen belgeler
Satış için iletişim Sorular? Size en yakın ilgili kişiyi bulun.

Bul

Uygulamalar

  • Yüksek düzeyde temel standart
  • Statik basınç altında fark basınç ölçüm aletlerinin ve sensörlerin test edilmeleri ve kalibrasyonları için referans alet
  • Pozitif ve negatif fark basınç ölçümleri için
  • Piston silindiri etkin bölge tespiti için çapraz yüzme

Diğer Özellikleri

  • Fark basıncın % 0.002’sine kadar toplam ölçüm belirsizliği 1 ppm’ye kadar stattik basınç etkisi
  • Standart olarak COFRAC onaylı laboratuvarımızdan kalibrasyon sertifikası, opsiyon olarak LNE/PTB kalibrasyon sertifikası
  • 800 bar Pinömatik kadar statik hat basıncı
  • 10 Pa’dan 800 bar’a kadar fark basıncı

Tanımı

Referans temel standartlar
Basınç kantarları p = F/A formülü izlenerek doğrudan temel kütle birimlerinden, uzunluktan ve zamandan türetilmiş basınç birimini tanımlayan yüksek doğruluklu temel basınç standartlarıdır.

Desgranges & Huot bilgi becerisi ile birleştirilmiş bir basınç kantarı ile basıncın doğrudan ölçümü piyasadaki en iyi metrolojik özellikleri sağlamaktadır.

İşlevsellik
CPB6000DP yüksek statik hat basıncında fark basıncı kalibrasyonu için tasarlanmıştır ve tek ortak gövde içerisine entegre edilmiş iki adet gaz ile çalışan basınç kantarından oluşmaktadır.

Bir CPB6000DP’nın bir tarafı ayrıca gösterge basıncı kalibrasyonları için tek alet olarak ta kullanılabilir.

Fark basıncı tek piston silindir tertibatı üzerinde tanımlanabilir. İkinci piston silindir sistemi ise sıfır durumu için hafıza olarak kullanılabilir. Çalışma işleyişi yüzen ölçüm elemanı ile aynı statik basınçları her iki piston silindir tertibatına uygulamaktır. 

Daha sonra her iki pistonun da orta noktalarında dengelenebilmesi için karşılaştırma hafıza elemanına katranlı kütleler uygulanır.

Bu şekilde kıyaslama elemanı yalıtılımış olur ve gereken fark basıncı artışına eşdeğer kütle ölçüm pistonuna eklenir. Her iki taraftaki basınçlar çeşitli miktarlar kullanılarak ayarlanır.

Bu çok doğru fark basınç ölçümleri sağlamaktadır.

Yüksek doğruluk
Yüksek kalite piston silindir sistemlerinin özel yapısal özellikleri statik basıncın ayarlanmasına ve her iki piston silindirinin etkin bölgesindeki mutlak doğruluktan daha büyük bir hassasiyetle sürdürülmesine olanak sağlarlar.

Çapraz yüzer pistonlardan birisindeki kütle yükünün her iki pistonun ortak statik basınçta beraber dengede yüzene kadar ayarlanmasından oluşur.

Desgranges & Huot piston silindir sistemlerinin hassaslığı sayesinde bu denge 1ppm toleransı içerisinde gerçekleştirilebilir.

Temel standart fark basınç kantarı
  • Temel standart fark basınç kantarı
Wish list - Documents (0)

Dilek listesinde hiçbir belge yok. Bu indirme alanından istediğiniz ürüne ait belgeyi listenize ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için bayrak sembolü kullanarak tercih ettiğiniz dili seçin.

20 adetten fazla giriş yapamazsınız.

E-posta ile download linki almak için, e-posta adresinizi buraya giriniz:

E-posta adresi geçersiz.