ısı transfer ve dağıtım istasyonları

Satış için iletişim Sorular? Size en yakın ilgili kişiyi bulun.

Bul
  • 1
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 4
  • 5

Bölgesel ısıtma - kaynakların etkin kullanımı bir modül.  Enerjiyi birleştirilmiş güç ve ısı ile kullanma (CHP) ve aynı zamanda büyük ölçüde sistemin verimlilik oranı artırma, yerel ve bölgesel ısıtmanın muhteşem avantajlarından biridir. Birleştirilmiş ısı ve gücün (CHP) prensibi başka şekilde kullanılmayacak olan atık ısısının alınarak, örn. elektrik üreten enerji santrallerinden, müşterilere – uzun mesafelerde bile - tedarik edilmesidir; dolayısıyla, bu enerji santrallerinin kullanım düzeyini %90’a varan oranlarda artırılmasıdır.  

Bölgesel ve yerel ısıtma ağına sorunsuz bağlantı sağlamak için, operatörler kendi teknik bağlantı gereksinimlerini oluştururlar. Bunlar, bir ev istasyonun nasıl ve ne şartlarda tedarik ağına - doğrudan veya dolaylı olarak - bağlanabileceğini şartlara bağlar.
İlgili ölçüm görevine bağlı olarak, ölçüm enstrümanlarımızdan, mekanik, mekatronik veya elektrik, hangisini kullanacağınıza karar verebilirsiniz. 

Farklı çıkış sinyalleri, anahtarlama fonksiyonları ve ölçüm elementleri için seçimleriniz mevcuttur; yani bunları herhangi bir tesis kontrol amacına entegre edebilirsiniz.  Örneğin, belirlenmiş sıcaklık koruma için uygulama için, DIN4747 1. Bölüm’de (ısı üreten santrallerde teknik emniyet ekipmanı), her türlü teknik bağlantı gereksinimlerinde bulunan, bizim tip testli güvenlik sıcaklık kontrolörü SW15’i kullanabilirsiniz.

bir