Satış için iletişim Sorular? Size en yakın ilgili kişiyi bulun.

Bul
  • 1

Sıvı ortamlar devredeki bir depolama tankı içinden ve dolaşımdayken, örneğin bir takım tezgahının soğutucu yağlayıcısı veya sıvıların bir tanktan taşınması veya bir tanka gönderilmesi durumunda, tanktaki doldurma yüksekliği ilgili bir kontrol değişkendir.

Bu, bir şamandıra anahtarı veya bir optoelektronik seviye anahtarı kullanarak pompanın basit bir açma / kapama kontrolü olarak tasarlanabilir. Genellikle, sürekli olarak ölçülebilen dalgıç bir basınç sensörü (tanktaki sıvı kolonun hidrostatik basıncı), enerji açısından verimli bir hız kontrollü pompayı çalıştırmak için de kullanılır.

Tüm kurulumlarda müşteri "Tak ve unut" çözümünü gerektirir. Üretim % 100 güvenilir, en geniş çeşitlilikteki medyaya karşı dayanıklı ve katılara duyarlı olmamalıdır. Elbette bu şamandıra şalterleri ve dalgıç basınç sensörleri için de geçerlidir.

Bir kanalizasyon kaldırma sisteminin resimdeki örneği, katı-katı yük- sek bir ortam ile bakım gerektirmeyen seviye ölçümünün zorlu bir görevini gösterir. Burada, WIKA, müşterilerimizle yakın işbirliği içerisinde, benzersiz güvenilirliğe sahip bir çözüm geliştirdi.

bir