SSS - Sıkça Sorulan Sorular

Kalibrasyon banyoları

Kararlılık ne anlama geliyor?

30 dakika üzerinden alınmış dalgalanma sıcaklığı için minimum ve maksimum arasındaki sıcaklık farkıdır.

Kuru tip kalibratör ve mikro kalibrasyon banyosu arasındaki fark nedir?

Kuru kuyu kalibratörleri/mikro kalibrasyon küvetleri termal olarak yalıtılmış, ısıtılmış ve Peltier elemanları ile çalışan aletler içinse ayrıca soğutulabilen bir metal bloktan oluşmaktadır. Kalibratörün kontrol ettiği referans doğrudan metal blok içerisine yerleştirilir.

Ticari olarak mevcut sıcaklık kalibratörlerinin çalışma aralıkları standart olarak Pt rezistanslı termometreler kullanılarak ortalama olarak -45 °C’den 650 °C’ye kadar genişletilebilir. Peltier elemanları ile çalışan kalibratörler genellikle -35 °C’den 165 °C’ye kadar ve dirençli ısıtma ile birleştirilmiş olanlar ise 35 °C’den 700 °C’ye kadar kullanılabilirler.

Ayrıca modele bağlı olarak 1300 °C’ye kadar kullanılabilecek yüksek sıcaklık kuru kuyu kalibratörleri de mevcut bulunmaktadır. Bunlar standart olarak hassas metal termo elemanları ile çalışırlar ve termometreleri kontrol ederler. Bu gibi durumlarda ölçüm belirsizlikleri standart olarak rezistanslı termometre kullanan kalibratörlerde daha yüksek olmaktadır. Mikro kalibrasyon küvetlerinin çalışma aralıkları (kuru blok kalibratörlerin aksine) eklentiler yerine sıvı (çoğunlukla silikon yağı) kullanıldığı için sıkı şekilde sınırlandırılmıştır. Bu sıvıları kullanarak kalibrasyon yapabilmek için ortam sıcaklığında yeterince akışkansı olmaları gerekmektedir. Bunun üzerine, bu gereksinim sıcaklık aralığının üst ucunu ortalama olarak 250 °C’ye sınırlamaktadır.

Alt taraftaki bir manyetik karıştırıcı nedeniyle homojen sıvı karışımının avantajına sahiptirler bu da ne aksiyal ne de radyal eğim izlenmediği anlamına gelmektedir.


CTB9400, CTB9500 için kalibrasyon sertifikası neden yoktur?

Bu hacimlerdeki kalibrasyon küvetleri her zaman harici referans kullanımını gerektirirler. Hacim ve eğim nedeniyle gösterge artık güvenilir değildir. Bu sebeplerden bu küvetler için sertifika verilmeyecektir.

En iyi sonuçları almak için insert nasıl tasarlanmış olmalıdır?

Eklentiler test maddelerinin çaplarına göre eklenmelidirler. Genel olarak, test maddesinin termal genleşmesini hesaba katarak delik çapı mümkün olduğunca küçük seçilmelidir.

Termometre ve delik arasındaki hava boşluğu ısı transferine dirençler olarak hareket edecek ve ısı iletimi boyunca ısı transferini önemli derecede etkileyecektir.

Sonuç olarak test deliği çapı termometrenin dış çapından maksimum 0,5 mm daha geniş olmalıdır.


Radyal gradyan ne anlama geliyor?

Bir eklentinin ayrı ayrı delikleri arasındaki sıcaklık farkı

Aksiyal gradyan nedir?

Alttan, “maksimum daldırma derinliğinden” üste, kalibratörün yüzeyine sıcaklık farkı/sıcaklık eğimi.

Kuru tip kalibratörlerde minimum daldırma derinliği nedir?

Kuru kuyu kalibratörleri için minimum daldırma derinliği 70 mm’dir.

Bu, sıcak havanın alttan üste doğru yükselmesinden dolayı aksiyal eğim tarafından harekete geçirilir. Eğer bu minimum 70 mm’lik daldırma derinliğine ulaşılamaz ise kalibrasyon için harici bir referans termometre kullanılmalıdır. O zaman da bu kalibre edilecek nesne ile aynı düzeye yerleştirilmeli ve sonuçlar birbirleriyle kıyaslanmalıdır.


Diğer bir alternatif ise sıvı karışımı nedeniyle minimum daldırma derinliğine ihtiyaç duyulmadığı için bir mikro kalibrasyon küveti kullanmak olacaktır.

Tavsiye edilen daldırma derinliği için temel kural:
1. Test maddesinin çapı x 15
Veya
2. Bilinen bir hassas uzunluk için: hassas uzunluk +  Test maddesinin çapı x 10


Kuru tip kalibratör insertleri hangi malzemeden yapılır.

Eklentiler için malzemeler kuru kuyu kalibratörlerinin sıcaklık aralıklarına bağlıdır.

Seçilen malzemelerin erime noktalarından uzak bir sıcaklık aralığına sahip olmaları gerekmektedir. Mesela  -35...165 °C sıcaklık aralığı için;


Malzeme  = Alüminyum
40...650 °C

Malzeme  = Pirinç
200...1100 °C Malzeme = Inconel