SSS - Sıkça Sorulan Sorular

Kuvvet ölçümü

Nominal yol ile ölçüm nedir?

Nominal yol ile ölçüm, nominal kuvvete sahip bir yük nedeniyle kuvvet dönüştürücüsünün dış kuvvet uygulama noktalarının veya yüzeylerinin ölçüm yönünde birbirine göre yay hareketidir.

10 K'lık sıcaklık değişimi karakteristik değeri nasıl etkiler?

Durağan durumlar ayarlandıktan sonra tanımlanmış bir sıcaklık aralığı içerisinde çevre sıcaklığında 10 K’lık bir değişiklik, kuvvet dönüştürücünün karakteristik değerinde nispi bir değişime neden olur.

Nominal kuvvet nedir?

Nominal kuvvet, kuvvet dönüştürücünün nominal olarak tasarlandığı ve imalatçının teknik ölçüm spesifikasyonlarına uyulduğu en büyük kuvvettir. Bu değer aynı zamanda "tam ölçek değeri (FS)" olarak da adlandırılır.

Göreli doğrusallık sapması nedir?

Göreli doğrusallık sapması, bir kuvvet dönüştürücüsünün karakteristik çizgisinin, ölçüm aralığının son değerine referansla artan bir kuvvetle belirlenen referans çizgisinden (BFSL) maksimum sapmasının büyüklüğünü belirtir.

Göreli geri dönüşüm hatası (hysteresis) nedir?

Göreli geri dönüşüm hatası, yüklü durumda güç arttıkça sıfır sinyalinden daha düşük çıkış sinyaline göre aynı kuvvette (F) artan ve azalan bir serinin çıkış sinyalleri arasındaki farktır.

Göreli geri dönüşüm hatası (hysteresis) nasıl belirlenir?

Göreli geri dönüşüm hatasını belirlemek için nominal kuvvete kadar yük çevrimi kaydedilmelidir. Maksimum göreli geri dönüşüm hatası, vmax ve kullanılan kuvvet ölçüm aralığı belirtilmelidir.

Nominal karakteristik değer nedir?

Nominal karakteristik değer, nominal yükte mV / V cinsinden (yükseltilmemiş ölçüm köprüsü ile) veya mA cinsinden ya da V cinsinden (entegre veya takılı ölçüm amplifikatörü, örneğin 20 mA veya 10 V) çıkış sinyalidir.

Nominal sıcaklık aralığı nedir?

Nominal sıcaklık aralığı, kuvvet dönüştürücünün sıcaklığa bağlı spesifikasyonların hata sınırıyla uygun olduğu ortam sıcaklığı aralığıdır.

Servis sıcaklık aralığı nedir?

Servis sıcaklık aralığı, kuvvet dönüştürücü nominal sıcaklık aralığı dahilinde tekrar kullanıldığında sıcaklık karakteristiklerinde belirgin kalıcı değişiklikler saptanmadan, daha büyük hata sınırlarını kabul ederek, kuvvet dönüştürücünün çalıştırılabileceği ortam sıcaklığı aralığıdır.

Depolama sıcaklığı aralığı nedir?

Depolama sıcaklığı aralığı, nominal sıcaklık aralığı dahilinde kuvvet dönüştürücüsünün tekrar kullanıldığında sıcaklık karakteristiklerinde önemli bir değişiklik yapılmaksızın kuvvet transdüserinin depolanabileceği ortam sıcaklığı aralığıdır.

Sınır kuvveti nedir?

Sınır kuvveti, önemli değişikliklerde kuvvet dönüştürücünün ölçüm tekniği özelliklerinde olması beklenen kuvvettir.

Kırılma yükü nedir?

Kırılma yükü, mekanik tahribatın bekleneceği kuvvet büyüklüğüdür.

DIN EN 60529'a göre koruma sınıfı nedir?

DIN EN 60529'a göre koruma sınıfı, kuvvet transdüserinin yabancı cisimlerin nüfuz etmesinin yanı sıra nem ve toza karşı ne derece korunduğunu gösterir.

Sıfır sinyal nedir?

Sıfır sinyal, yüksüz güç transdüserinin çıkış sinyalidir.