SSS - Sıkça Sorulan Sorular

Manometre

Deniz seviyesinden yüksekliğinin bağıl basınç ölçüm cihazlarının ölçüm sonucu üzerinde herhangi bir etkisi var mı?

Hayır, ölçülen ortam sıcaklığından farklı olan her zamanki basınç olduğu için bunun etkisi yoktur.

Model 7 diyaframlı fark basınç göstergeleri için ölçüm sistemi tam skala değeri dışında nasıl davranıyor?

Artı ya da eksi taraflı aşırı basınç emniyeti maksimum çalışma basıncına kadar (PN40, PN100, PN250, PN400) metalik ölçüm elemanı destek yüzeyi düzenlemesi vasıtasıyla elde edilebilir. İzin verilen aşırı basınç aralığı içerisindeki basınçlar ölçüm sistemi üzerinde kalıcı hasar bırakmazlar.

Kriyojenik (cryogenic) kap içinde depolanan ortam manometreye ulaştığında sıcaklığı ne kadar düşmüş olur?

Cryo gaz , ortam sıcaklığında ve basıncında gaz halindedir. Soğutma ve sıkıştırma işlemiyle gaz sıvı hale geçer. Soğutma ve sıkıştırma işlemleri gazın hacmi azaltılabilir ve bu nedenle bir kap içine büyük bir miktar saklamak mümkündür.

Kapalı bir kapta sıvı saklanan tipik gazlar, azot , oksijen, argon, karbon dioksit, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG ) ve azot oksittir.

Aşağıdaki tablo ortam basıncında ve kap içindeki 20 barda bu gazların kaynama noktasını göstermektedir :

                         Ortam basıncı     20 bar
azot                   -196 ° C             - 157 ° C
Oksijen              -183 ° C             -140 ° C
argon                 -186 ° C             -143 ° C
karbon dioksit,     sıvı değil           -19 ° C
LPG                   -162 ° C            -107 ° C
nitröz oksit          -88 ° C             -16 ° C

Kabın içinde yaklaşık 1 bar olduğu, bir kap içindeki sıvı teknik gazlar için en düşük sıcaklık, azot sıvı fazının -196 ° C'dir. Eğer kap artar içindeki sıvı gazın sıcaklığı, daha sonrakap içindeki basınç artar de.

Sıvı gazlar için bir kap , her zaman iki kap oluşur: bir iç kanal ve bir dış kap . Çelik çubuklar ile bağlı olan gemiler arasında bir boşluk bulunmaktadır. Vakumkabı içindeki ortamın sıcaklığı daha az, oda sıcaklığında etkilenir sağlamak için dış sıcaklığından iç damar izole eder.

Kabın dışına montemanometre ileiç damarı bağlayan iki boru vardır . Bir manometre ile kabın (gaz fazı) üst kısmı bağlanır ve diğer manometre ile kabın (sıvı faz) alt kısmını bağlar. En kısa boru içindeki gaz dış tekneden ayrılan , bu izole edilmiş alan , bir gaz haline gelecektir.

Bu ölçü ulaşmadan önce boru içinde, ortam, ortam sıcaklığına ulaşacak. Bunun bir sonucu olarak , kabın dış borunun en düşük ortam sıcaklığı çevre sıcaklığıdır. Bizim Cryo detektörler içinen düşük izin verilen ortam sıcaklığı -40 ° C'dir Bu basınç göstergesi ulaştığında, ortam her zaman gaz halinde olması .

Basınç göstergesi üzerindeki "küçük sarı kollar" nedir/ne işe yarar?

25 bar atındaki basınç aralıkları için basınçölçerler genellikle küçük kollu dolum giriş tapalarına sahiptirler. Bu sarı kollar teslimat esnasında kapalıdır ve herhangi bir muhtemel basınç yığılmasını önlemek için bağlantı yapılırken açılmalıdır. Kutudaki bu basınç gösterge için kabul edilemez doğruluk sapmalarına neden olur.

Sıvı dolgulu termometrelerde ortam sıcaklığının 100°C'den fazla olması durumundane yapabilirim?

Ortam sıcaklığını düşürmek için ilave soğutma elemanı olarak bir basınç ölçer sifonu veya kapiler hattı kullanabilirsiniz.

Diyaframda elastomer kullanılmış 7 serisi fark basınç ölçerin, teknik özelliklerinde belirtilen ortam sıcaklığından daha az bir sıcaklıkta kullanılmasında ne olur?

İzin verilen ortam sıcaklıkları altında diyafram (FPM / FKM veya NBR’ den yapılmış) sertleştiği için doğruluk büyük ölçüde bozulmaktadır.

Doğruluk sınıfı nedir?

Doğruluk sınıfı hata limitlerini ölçüm aralığının yüzdesi olarak vermektedir.

Standart bir basınç göstergesi ile güvenliği artırılmış versiyon arasındaki fark nedir?

Bir emniyetli versiyon (EN837 uygunluğunda kod S3) kadran ve ölçüm sistemi arasında kaynatılmış ilave bir katı bölme duvarına sahiptir. Ayrıca kutu tamamen patlayabilecek bir arka duvara sahiptir. Cam temel olarak lamine emniyetli camdan imal edilmiştir. Eğer muhafaza içerisinde basınç birikimi meydana gelirse (mesela Bourdon tüpteki bir kırılmadan) bu basınç o durumda basınç tarafından kutudan püskürtülerek arka duvar yoluyla tamamen boşaltılacaktır. Cam yoluyla bir basınç tahliyesi meydana gelmez bu yüzden personel için uçan cam parçacıkları gibi bir risk yoktur. WIKA’ da bu aletler kadran üzerinde halkada "S" işareti ile özel olarak işaretlenmiştir.

Dört ya da beş yollu vana bloğunun işlevi nedir?

Bu basınç dengeleme valfleri (entegre edilmiş kapatma, temizleme ve havalandırma valfli) basınçölçerin bir veya her iki tarafından havalandırılmasına ve besleme hattının temizlenmesine olanak sağlamaktadır.

Tek valf bloğunun işlevi nedir?

Yukarı yönde akım basınç dengeleme valfi ile başlatma ve çalışma esnasında tek taraflı aşırı basınç yüklemelerini engellemek için artı ve eksi taraflardan üniform basınç yüklemesi elde etmek ve ayrıca çalışma esnasında sıfır noktası ayarlamaları mümkün olmaktadır.

Üç yollu vana bloğunun işlevi nedir?

Yukarı yönde akım basınç dengeleme valfi ile başlatma ve çalışma esnasında tek taraflı aşırı basınç yüklemelerini engellemek için artı ve eksi taraflardan üniform basınç yüklemesi elde etmek ve ayrıca çalışma esnasında sıfır noktası ayarlamaları mümkün olmaktadır.

Hangi koşullarda kadran üzerinde CE işareti olmalıdır?

Ölçüm aletleri basınç ekipman yönergelerinin (PED; >= 200 bar), EMC yönergesinin (örneğin intelliGAUGE) veya düşük voltaj yönergesinin (örneğin 821 veya 851 bağlantıları) kapsamları altına düştüğünde.

Hangi durumlarda sınırlayıcı kullanılmalıdır?

Ani basınç yükselmeleri veya ani basınç yüklemeleri ya da boşalmaları için.

Düşük basınçlı akışkanlar için hangi enstümanlar uygundur?

16 mbar’a kadar diyafram basınç ölçerler sıvılar için uygundur (kendi kendine basınç odası boşaltım özellikleri vasıtasıyla).

Model 736,11 ve 736,51 neden genellikle agresif ortamlar için uygun değildir?

Düşük basınç (eksi taraf) gösterge kutusunun içerisine girer ve böylece kadran (Al), işaretçi (Al), cam vs ıslanır. Yalnızca kapsüllü gösterge içinden yapılmış artı taraf paslanmaz çelikten yapılmıştır ve dolayısıyla agresif maddelere karşı dirençlidirler.

Neden bazı basınç göstergeleri sadece 60 °C'ye kadar olan ortam sıcaklıklarında kullanılabilir?

Eğer basınç ölçerin camı emniyetli camdan yapılmış ise bu durumda yalnızca 60 °C ortam sıcaklıklarına kadar kullanılabilir. Emniyetli cam iki cam diskten oluşmaktadır. Bu cam diskler bir folyo kullanılarak birlikte sıkıştırılmışlardır. Eğer sıcaklık 60 °C üzerine çıkarsa folyo kabarır. Sonuç olarak ölçek artık güvenilir şekilde okunamaz.

Neden sıvı dolgulu bir basınç göstergesi kullanılır?

Dolum sıvısı kutu içerisinde hareket eden parçalar için damping olarak hizmet vermektedir. Sonuç olarak titreşimden ve hareket eden parçalardaki aşırı yıpranmadan kaynaklanan zararlar engellenmiş olur.

Bourdon tüplü 7 serisi fark basınç göstergelerinin neden,tam ölçek değerinin 1/6 'sında çalışmasına izin verilmemelidir?

Model 7 fark basınç ölçerleri için statik basınç 270 derece dönüş üzerindeki tam skala değeri ile aynıdır. 10 bar statik basınçta beklenen 1 bar fark basıncı ile iki kol yalnızca ortalama 27 derecelik bir mesafede birbirinden ayrılacaktır. Bunun sonucu olarak okunabilirliğin hala kabul edilebilir olmasını sağlamak için fark basınç tam skalanın 1/6’sı (ortalama 45 derece) altına düşmemelidir.

Mekatronik ölçüm enstrümanları nedir?

Elektronik bileşenlerin veya birleştirmelerin mekanik ölçüm aletlerine entegre edildikleri yerlerde; böylece ilave elektriksel çıkış sinyali veya geçiş fonksiyonu sunan tamamen mekanik çalışma alanı göstergesi mevcut olmaktadır.  Bu tür bir aletin avantajı güç kaynağı veya ölçüm sinyali kesilse veya bozulsa bile ölçülen değer yine de çalışma alanında güvenli şekilde okunabilir.

PGT ve PGS kısaltmaları ne anlama geliyor?

PGT modeli (Basınç ölçer Transmitteri) aletler harici bir güce ihtiyaç duymadan basıncı gösterebilen ve eş zamanlı olarak bir elektronik çıkış sinyali üreten mekatronik basınç ölçüm aletleridir.  
PGS modeli (Basınç ölçer Siviçi) aletler harici bir güce ihtiyaç duymadan basıncı gösterebilen ve eş zamanlı olarak bir elektronik anahtarlama fonksiyonu sunan mekatronik basınç ölçüm aletleridir.

Change-over (değişken yönlü) kontak nedir?

Ayar noktası aşıldığında eş zamanlı olarak bir devre açılır (NC)  ve bir devre kapanır (NO). Konum değiştirme kontakları 3 numara ile gösterilmektedir (SPDT).

Manyetik Snap-Action (yaylı) kontak (model 821) nedir?

Manyetik ani hareket kontağı 30W 50VA’ya kadar yüklerin anahtarlanması için mekanik fiziksel kontaktır. Sinyal çıkışı gerçek değer işaretçisinin ileri veya geri hareketleri ile elde edilmektedir. Devreyi kapatmak için hareketli kontak kolunun kontak pimi ayar noktasına ulaşılmadan hemen önce taşıyıcı kol üzerine yerleştirilmiş doğal mıknatısın hareketi tarafından çekilir. Mıknatısın tutma kuvveti vasıtasıyla manyetik ani hareket kontakları titreşime bağışıklık kazanırlar. Devreyi açmak içinse mıknatıs ölçüm elemanının dengeleyici kuvveti mıknatısın gücünü aşıncaya kadar ve kontak yayı açılıncaya kontak kolunu çekilmiş şekilde tutmaktadır.

Reed kontak (model 851) nedir?

Reed kontaklar hermetik olarak sızdırmazlığı sağlanmış tasarımları, soy gazlı kontaklarla kombinasyon halinde, temas yüzeylerinde aşınmadıkları için genellikle küçük voltajları ve akımları anahtarlamak için kullanılmaktadır. Yüksek güvenilirlikleri ve düşük kontak dirençleri onları çok sayıda uygulama için uygun hale getirmektedir. Örneğin bütün PLC uygulamalarını, ölçüm aletlerinde sinyal dönüşümlerini, sinyal ışıklarını, akustik sinyal transmiterlerini ve daha birçoğunu kapsarlar.

Elektronik kontak (model 830.E) nedir?

Elektronik kontaklar temassız slot sensörleri ile birleştirilmişlerdir. Özellikle yağ dolumlu ölçerler için uygundurlar ve bir PLC için sinyal girişi (programlanabilir lojik kontrolör) gibi düşük voltajlar ve küçük DC yükleri için tercih edilmelidirler.

Endüktif kontak (model 831) nedir?

İbre göstergelerinde endüktif limit siviçleri EN 50227’ ye uygun olarak temassız elektriksel mesafe sensörleri (yakınlık sensörleri) ile birleştirilmişlerdir. Çıkış sinyali yakınlık siviçinin elektro manyetik alan aralığı içerisinde gerçek değer işaretçisi tarafından hareket ettirilen bir bayrağın varlığı veya yokluğu ile belirlenmektedir. Çoğunlukla riskli bölgelerde kullanılmaktadırlar.

İzole edici amplifikatör nedir?

Yalıtkan amplifikatör riskli bölgelerden dijital sinyaller iletmektedir. Sinyal transmitterleri DIN 19234 (NAMUR) uygunluğunda sensörler veya mekanik kontaklar olabilirler. Giriş, DIN EN 50020’ e uygun olarak çıkıştan ve güç kaynağından güvenli bir şekilde ayrılabilir. Çıkış ve güç kaynağı birbirlerinden DIN EN 50178’ e uygun olarak güvenli şekilde ayrılabilirler.

ATEX nedir?

ATEX Avrupa Birliği ATEX yönergeleri için sıklıkla kullanılan eşanlamlı bir ifadedir. Bu isim Fransızca 'Atmosphere explosible’ kısaltmasından kaynaklanmaktadır. Yönerge mevcut durumda patlama koruması alanında iki yönergeyi kapsamaktadır; yani ATEX teçhizat yönergesi, 94/9/EC ve ATEX iş yeri yönergesi, 99/92/EC.

Anahtarlama işlemi ne anlama gelir?

Anahtarlama fonksiyonu altında bir elektriksel devrenin açılmasını veya kapatılmasını kastetmekteyiz. Normal olarak kapalı kontaklar (NC, a 2 ile gösterilen) artan basınç üzerinde bir devreyi keserler (saat yönünde); normal olarak açık kontaklar (NO, a 1 ile gösterilen) artan basınç üzerinde bir devreyi kapatırlar (saat yönünde).

Kontaklı tip göstergeleri hangi standart düzenler?

Basınç ölçerler ve termometreler içerisine 100 ve 160 mm çaplarında bir muhafaza ile yerleştirilmiş kayar ve ani hareket kontakları DIN 16085 tarafından yönetilmektedir.

Oda havası teknolojisinde kullanılan cihazlar nelerdir?

RLT cihazları olarak da adlandırılan oda havası teknolojisi cihazları, kullanılmış oda havasını dışarıdan temiz hava ile değiştirir. Böylece odalar yeterince havalandırılır ve hava kalitesi iyileştirilir.

Havalandırma sistemlerini mümkün olduğunca enerji verimli hale getirmek neden önemlidir?

Çevrenin korunması ve maliyeti nedeniyle, klima santrallerini mümkün olduğunca enerji verimli hale getirmek önemlidir, çünkü konut, ofis ve ticari gayrimenkullerde en büyük enerji tüketimi klima ve iklimlendirmeye harcanmaktadır. Ek olarak, bazı AB standartları enerji verimliliğini düzenlemektedir.

Havalandırma sistemlerinin işlevi nedir?

Hava kontrol üniteleri kirli filtreler nedeniyle basınç düşüşlerini tespit edebilir, durumun uygun şekilde kontrol edilmesine izin verebilir ve ısı eşanjörlerinde donma hasarını önleyebilir. Ek olarak, dijital arayüzlerde mevcut olduklarından izleme için kullanılabilirler.

Manometrelerde ibre titremesi ile ne kastedilmektedir?

Titreşimler, manometrede etkili olursa, bu durum ibre titreşimlerine yol açabilir. Manometreyi sıvı ile doldurmak bunu önleyebilir ve basıncın doğru okunmasını sağlar.

Titreşim zaman içerisinde manometreye zarar verebilir mi?

Titreşimler, manometrenin mekaniğine kalıcı hasar verebilir. Bu manometrenin ömrünü önemli ölçüde kısaltabilir. Doldurma sıvısı, iç mekaniği yavaşlattığı ve aynı zamanda hareketli parçaları yağladığı için yardımcı olabilir.

Manometrenin vizörünün buğulanması nasıl önlenebilir?

Düşük ortam sıcaklıklarında kullanıldığında, basınç göstergesinin okunabilirliğini sınırlayan veya hatta görüntüleme penceresinin buğulanmasına neden olan yoğunlaşma oluşabilir. Dolgu sıvısı sayesinde merceğin buğulanması veya buzlanması önlenebilir ve mükemmel bir okunabilirlik sağlanabilir.

Bir manometrenin hassasiyet sınıfı nedir?

Bir manometrenin hassasiyet sınıfı, ekranın tam ölçek değerinden yüzde olarak tolere edilen sapmasıdır.

Manometre kadranında hangi bilgiler bulunur?

Kadranda ölçülen değerlerin birimi, hassasiyet sınıfı, seri numarası, imalat standartı  ve malzeme ile doğrudan temas eden tüm bileşenler için malzeme tipi bulunur. Bazı manometrelerde ayrıca bir (S) sembolü bulunmaktadır. Bu, bir arıza durumunda çalışanları koruyan bir güvenlik basınç göstergesinin etiketidir.

Manometre ölçeği için özel düzenlemeler veya şartnameler var mıdır?

Özel düzenlemeler ve spesifikasyonlar bulunmaktadır. Ölçek her zaman tam olarak 270 derece olmalıdır. Ek olarak, küçük siyah bir üçgen, bekleme değerindeki maksimum basıncı gösterir.

Bir Bourdon tüp basınç ölçeri ile basınç nasıl ölçülür?

Bourdon tüp göstergelerinde, basınç, doğrudan ibreye yönlendiren bir bourdon tüpü ile ölçülür.

Diyaframlı yay ölçer ile basınç nasıl ölçülür?

Diyafram yaylı göstergelerde, basınç dalga şeklindeki bir zar üzerinden bir itme çubuğuna iletilir ve bu da basıncı ibre hareketine aktarır.

Bir diyafram yayı ölçeri kullanmak ne zaman anlamlıdır?

Diyaframlı basınç ölçerler Bourdon tüplü basınç ölçerler kendi sınırlarına ulaştığında kullanılır. Özellikle düşük basınçlarda ve kritik ortamlarda kullanılabilirler. Ek olarak, aşırı yük emniyetleri ile karakterize edilirler.

Bourdon tüpü ve yaylı diyafram göstergeleri için en küçük ölçüm aralığı hangisidir?

Bourdon tüp ölçüm cihazlarıyla en küçük ölçüm aralığı 600 milibardır. Buna karşılık, diyafram yay basınç göstergeleri geniş bir diyafram alanına sahiptir, bu nedenle ölçüm aralıklarının 16 milibar kadar düşük olması mümkündür.

Bir diyafram yay basınç göstergesi agresif ortama karşı nasıl korunabilir?

Yaylı diyafram ölçer, cihazı korumak için PTFE, Altın, Hastelloy ve diğer malzemeler ile kaplanabilir.