SSS - Sıkça Sorulan Sorular

Çıkış sinyali olan basınç göstergeleri

Deniz seviyesinden yüksekliğinin bağıl basınç ölçüm cihazlarının ölçüm sonucu üzerinde herhangi bir etkisi var mı?

Hayır, ölçülen ortam sıcaklığından farklı olan her zamanki basınç olduğu için bunun etkisi yoktur.

Model 7 diyaframlı fark basınç göstergeleri için ölçüm sistemi tam skala değeri dışında nasıl davranıyor?

Artı ya da eksi taraflı aşırı basınç emniyeti maksimum çalışma basıncına kadar (PN40, PN100, PN250, PN400) metalik ölçüm elemanı destek yüzeyi düzenlemesi vasıtasıyla elde edilebilir. İzin verilen aşırı basınç aralığı içerisindeki basınçlar ölçüm sistemi üzerinde kalıcı hasar bırakmazlar.

Kriyojenik (cryogenic) kap içinde depolanan ortam manometreye ulaştığında sıcaklığı ne kadar düşmüş olur?

Cryo gaz , ortam sıcaklığında ve basıncında gaz halindedir. Soğutma ve sıkıştırma işlemiyle gaz sıvı hale geçer. Soğutma ve sıkıştırma işlemleri gazın hacmi azaltılabilir ve bu nedenle bir kap içine büyük bir miktar saklamak mümkündür.

Kapalı bir kapta sıvı saklanan tipik gazlar, azot , oksijen, argon, karbon dioksit, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG ) ve azot oksittir.

Aşağıdaki tablo ortam basıncında ve kap içindeki 20 barda bu gazların kaynama noktasını göstermektedir :

                         Ortam basıncı     20 bar
azot                   -196 ° C             - 157 ° C
Oksijen              -183 ° C             -140 ° C
argon                 -186 ° C             -143 ° C
karbon dioksit,     sıvı değil           -19 ° C
LPG                   -162 ° C            -107 ° C
nitröz oksit          -88 ° C             -16 ° C

Kabın içinde yaklaşık 1 bar olduğu, bir kap içindeki sıvı teknik gazlar için en düşük sıcaklık, azot sıvı fazının -196 ° C'dir. Eğer kap artar içindeki sıvı gazın sıcaklığı, daha sonrakap içindeki basınç artar de.

Sıvı gazlar için bir kap , her zaman iki kap oluşur: bir iç kanal ve bir dış kap . Çelik çubuklar ile bağlı olan gemiler arasında bir boşluk bulunmaktadır. Vakumkabı içindeki ortamın sıcaklığı daha az, oda sıcaklığında etkilenir sağlamak için dış sıcaklığından iç damar izole eder.

Kabın dışına montemanometre ileiç damarı bağlayan iki boru vardır . Bir manometre ile kabın (gaz fazı) üst kısmı bağlanır ve diğer manometre ile kabın (sıvı faz) alt kısmını bağlar. En kısa boru içindeki gaz dış tekneden ayrılan , bu izole edilmiş alan , bir gaz haline gelecektir.

Bu ölçü ulaşmadan önce boru içinde, ortam, ortam sıcaklığına ulaşacak. Bunun bir sonucu olarak , kabın dış borunun en düşük ortam sıcaklığı çevre sıcaklığıdır. Bizim Cryo detektörler içinen düşük izin verilen ortam sıcaklığı -40 ° C'dir Bu basınç göstergesi ulaştığında, ortam her zaman gaz halinde olması .

Sıvı dolgulu termometrelerde ortam sıcaklığının 100°C'den fazla olması durumundane yapabilirim?

Ortam sıcaklığını düşürmek için ilave soğutma elemanı olarak bir basınç ölçer sifonu veya kapiler hattı kullanabilirsiniz.

Diyaframda elastomer kullanılmış 7 serisi fark basınç ölçerin, teknik özelliklerinde belirtilen ortam sıcaklığından daha az bir sıcaklıkta kullanılmasında ne olur?

İzin verilen ortam sıcaklıkları altında diyafram (FPM / FKM veya NBR’ den yapılmış) sertleştiği için doğruluk büyük ölçüde bozulmaktadır.

Doğruluk sınıfı nedir?

Doğruluk sınıfı hata limitlerini ölçüm aralığının yüzdesi olarak vermektedir.

Standart bir basınç göstergesi ile güvenliği artırılmış versiyon arasındaki fark nedir?

Bir emniyetli versiyon (EN837 uygunluğunda kod S3) kadran ve ölçüm sistemi arasında kaynatılmış ilave bir katı bölme duvarına sahiptir. Ayrıca kutu tamamen patlayabilecek bir arka duvara sahiptir. Cam temel olarak lamine emniyetli camdan imal edilmiştir. Eğer muhafaza içerisinde basınç birikimi meydana gelirse (mesela Bourdon tüpteki bir kırılmadan) bu basınç o durumda basınç tarafından kutudan püskürtülerek arka duvar yoluyla tamamen boşaltılacaktır. Cam yoluyla bir basınç tahliyesi meydana gelmez bu yüzden personel için uçan cam parçacıkları gibi bir risk yoktur. WIKA’ da bu aletler kadran üzerinde halkada "S" işareti ile özel olarak işaretlenmiştir.

Dört ya da beş yollu vana bloğunun işlevi nedir?

Bu basınç dengeleme valfleri (entegre edilmiş kapatma, temizleme ve havalandırma valfli) basınçölçerin bir veya her iki tarafından havalandırılmasına ve besleme hattının temizlenmesine olanak sağlamaktadır.

Üç yollu vana bloğunun işlevi nedir?

Yukarı yönde akım basınç dengeleme valfi ile başlatma ve çalışma esnasında tek taraflı aşırı basınç yüklemelerini engellemek için artı ve eksi taraflardan üniform basınç yüklemesi elde etmek ve ayrıca çalışma esnasında sıfır noktası ayarlamaları mümkün olmaktadır.

Hangi durumlarda sınırlayıcı kullanılmalıdır?

Ani basınç yükselmeleri veya ani basınç yüklemeleri ya da boşalmaları için.

Düşük basınçlı akışkanlar için hangi enstümanlar uygundur?

16 mbar’a kadar diyafram basınç ölçerler sıvılar için uygundur (kendi kendine basınç odası boşaltım özellikleri vasıtasıyla).

Neden bazı basınç göstergeleri sadece 60 °C'ye kadar olan ortam sıcaklıklarında kullanılabilir?

Eğer basınç ölçerin camı emniyetli camdan yapılmış ise bu durumda yalnızca 60 °C ortam sıcaklıklarına kadar kullanılabilir. Emniyetli cam iki cam diskten oluşmaktadır. Bu cam diskler bir folyo kullanılarak birlikte sıkıştırılmışlardır. Eğer sıcaklık 60 °C üzerine çıkarsa folyo kabarır. Sonuç olarak ölçek artık güvenilir şekilde okunamaz.

Neden sıvı dolgulu bir basınç göstergesi kullanılır?

Dolum sıvısı kutu içerisinde hareket eden parçalar için damping olarak hizmet vermektedir. Sonuç olarak titreşimden ve hareket eden parçalardaki aşırı yıpranmadan kaynaklanan zararlar engellenmiş olur.

PGT ailesinden bir manometrenin ölçüm aralığı kullanıcı tarafından ayarlanabilir mi?

Aralık kullanıcı tarafından değiştirilemez. Fakat biz üretim esnasında gerekli olan her türlü aralığı, elektronikler için doğrusal olmayanları bile sağlayabiliriz. Ayrıca ters kutuplar, kare veya karekök sinyaller de mevcuttur.

PGT ailesinden bir manometrenin sıfır noktası kullanıcı tarafından ayarlanabilir mi?

Basınç ölçerlerin büyük çoğunluğunun sıfır noktaları kullanıcı tarafından çalışma alanında ne zaman istenirse yeniden ayarlanabilmektedir. Prosedürler çalışma talimatlarında açıklanmıştır. Not: Sıfır noktasını değiştirmek bütün aralığı pozitif veya negatif basınç/sıcaklık yönünde sıfır noktası değişimi miktarı kadar değiştirir. Normal olarak sıfır noktasını yeniden ayarlamak gerekli değildir.

Mekatronik ölçüm enstrümanları nedir?

Elektronik bileşenlerin veya birleştirmelerin mekanik ölçüm aletlerine entegre edildikleri yerlerde; böylece ilave elektriksel çıkış sinyali veya geçiş fonksiyonu sunan tamamen mekanik çalışma alanı göstergesi mevcut olmaktadır.  Bu tür bir aletin avantajı güç kaynağı veya ölçüm sinyali kesilse veya bozulsa bile ölçülen değer yine de çalışma alanında güvenli şekilde okunabilir.

PGT ve PGS kısaltmaları ne anlama geliyor?

PGT modeli (Basınç ölçer Transmitteri) aletler harici bir güce ihtiyaç duymadan basıncı gösterebilen ve eş zamanlı olarak bir elektronik çıkış sinyali üreten mekatronik basınç ölçüm aletleridir.  
PGS modeli (Basınç ölçer Siviçi) aletler harici bir güce ihtiyaç duymadan basıncı gösterebilen ve eş zamanlı olarak bir elektronik anahtarlama fonksiyonu sunan mekatronik basınç ölçüm aletleridir.

NAMUR ne anlama gelir?

NAMUR “Normenausschuss Mess- und Regeltechnik” (Ölçüm ve kontrol için standartlar komitesi) için kısa yazılış şeklidir.

IntelliGAUGE / intelliTHERM modellerinde kullanılan Hall sensörünün işlevi nedir?

Hall sensörünü etkileyen manyetik alan hall sensordan belirli bir mesafeye yerleştirilmiş hareketli bir doğal mıknatıstan kaynaklanmaktadır. Böylelikle doğal mıknatısın Hall sensöre ilişkin dönme açısı ölçülebilmektedir. IntelliGAUGE/intelliTHERM aletlerinde bir doğal mıknatıs işaretçi üzerine işaretçi milinin merkezine sabitlenmiştir. İşaretçi döndüğü zaman mıknatıs ta onunla birlikte dönmektedir. Böylece mıknatısın iki kutbu arasında hareket eden alan çizgilerinin açıları Hall sensöre göre değişmektedir. Hall sensöre her bir alan çizgisi açısı için farklı bir alan gücü olduğundan Hall sensör işaretçinin hareketinin açısına orantılı olarak ve dolayısıyla basınca orantılı bir Hall voltajı üretmektedir.

Change-over (değişken yönlü) kontak nedir?

Ayar noktası aşıldığında eş zamanlı olarak bir devre açılır (NC)  ve bir devre kapanır (NO). Konum değiştirme kontakları 3 numara ile gösterilmektedir (SPDT).

Manyetik Snap-Action (yaylı) kontak (model 821) nedir?

Manyetik ani hareket kontağı 30W 50VA’ya kadar yüklerin anahtarlanması için mekanik fiziksel kontaktır. Sinyal çıkışı gerçek değer işaretçisinin ileri veya geri hareketleri ile elde edilmektedir. Devreyi kapatmak için hareketli kontak kolunun kontak pimi ayar noktasına ulaşılmadan hemen önce taşıyıcı kol üzerine yerleştirilmiş doğal mıknatısın hareketi tarafından çekilir. Mıknatısın tutma kuvveti vasıtasıyla manyetik ani hareket kontakları titreşime bağışıklık kazanırlar. Devreyi açmak içinse mıknatıs ölçüm elemanının dengeleyici kuvveti mıknatısın gücünü aşıncaya kadar ve kontak yayı açılıncaya kontak kolunu çekilmiş şekilde tutmaktadır.

Reed kontak (model 851) nedir?

Reed kontaklar hermetik olarak sızdırmazlığı sağlanmış tasarımları, soy gazlı kontaklarla kombinasyon halinde, temas yüzeylerinde aşınmadıkları için genellikle küçük voltajları ve akımları anahtarlamak için kullanılmaktadır. Yüksek güvenilirlikleri ve düşük kontak dirençleri onları çok sayıda uygulama için uygun hale getirmektedir. Örneğin bütün PLC uygulamalarını, ölçüm aletlerinde sinyal dönüşümlerini, sinyal ışıklarını, akustik sinyal transmiterlerini ve daha birçoğunu kapsarlar.

Elektronik kontak (model 830.E) nedir?

Elektronik kontaklar temassız slot sensörleri ile birleştirilmişlerdir. Özellikle yağ dolumlu ölçerler için uygundurlar ve bir PLC için sinyal girişi (programlanabilir lojik kontrolör) gibi düşük voltajlar ve küçük DC yükleri için tercih edilmelidirler.

Endüktif kontak (model 831) nedir?

İbre göstergelerinde endüktif limit siviçleri EN 50227’ ye uygun olarak temassız elektriksel mesafe sensörleri (yakınlık sensörleri) ile birleştirilmişlerdir. Çıkış sinyali yakınlık siviçinin elektro manyetik alan aralığı içerisinde gerçek değer işaretçisi tarafından hareket ettirilen bir bayrağın varlığı veya yokluğu ile belirlenmektedir. Çoğunlukla riskli bölgelerde kullanılmaktadırlar.

İzole edici amplifikatör nedir?

Yalıtkan amplifikatör riskli bölgelerden dijital sinyaller iletmektedir. Sinyal transmitterleri DIN 19234 (NAMUR) uygunluğunda sensörler veya mekanik kontaklar olabilirler. Giriş, DIN EN 50020’ e uygun olarak çıkıştan ve güç kaynağından güvenli bir şekilde ayrılabilir. Çıkış ve güç kaynağı birbirlerinden DIN EN 50178’ e uygun olarak güvenli şekilde ayrılabilirler.

ATEX nedir?

ATEX Avrupa Birliği ATEX yönergeleri için sıklıkla kullanılan eşanlamlı bir ifadedir. Bu isim Fransızca 'Atmosphere explosible’ kısaltmasından kaynaklanmaktadır. Yönerge mevcut durumda patlama koruması alanında iki yönergeyi kapsamaktadır; yani ATEX teçhizat yönergesi, 94/9/EC ve ATEX iş yeri yönergesi, 99/92/EC.

Anahtarlama işlemi ne anlama gelir?

Anahtarlama fonksiyonu altında bir elektriksel devrenin açılmasını veya kapatılmasını kastetmekteyiz. Normal olarak kapalı kontaklar (NC, a 2 ile gösterilen) artan basınç üzerinde bir devreyi keserler (saat yönünde); normal olarak açık kontaklar (NO, a 1 ile gösterilen) artan basınç üzerinde bir devreyi kapatırlar (saat yönünde).

Hall etkisi nedir?

Eğer bir yarı iletken bileşen üzerinde sabit akım akıyorsa ve bu bileşen bu yüzden bir manyetik alan içerisine yerleştirilmişse bu durumda bu yarı iletken bileşen içerisinde manyetik alan gücüne orantılı olarak voltaj (Hall voltaj) üretilir.