SSS - Sıkça Sorulan Sorular

Servis - Kalibrasyon

DKD/DAkkSkalibrasyonla fabrika kalibrasyonu arasındaki fark nedir?

Müşteri DKD/DAkkS kalibrasyonu ile fabrika kalibrasyonunun yanında DIN EN 10204 uygunluğunda bir 3,1 DKD/DAkkS sertifikası almaktadır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen “Kalibrasyon” broşürümüze bakınız.

Kalibrasyonun anlamı nedir?

Ölçüm teknolojisinde kalibre etmek demek bütün ölçüm aletindeki sapmaları belirlemek anlamına gelmektedir. Kalibrasyon ile ölçüm aletine sıfır noktası ayarlamaları, aralık ve doğrusallık ayarları vs gibi teknik müdahaleler olmamaktadır. Kalibrasyon, ölçüm aletlerinin gösterimi ile gösterge ve talep edilen ölçülen büyüklüğün gerçek değerinin arasındaki ölçüm sapmasını kurar. Boyutlar gibi malzeme ölçümleri için ölçüm sapması işaretleme ile gerçek değer arasındaki farkı ölçerek belirlenir. Ölçüm zincirleri için herhangi birisi çıkış sinyalinin ölçülen değeri ve bu sinyalin ideal transfer özellikleri ile sahip olması gereken değer ile verilen giriş değeri arasındaki sapmayı belirleyebilir.

Ayar nedir?

Ayarlama kurmak veya ölçüm sapmalarının mümkün olduğunca küçük miktarlarda tutulabilmesi veya ölçüm sapmalarının hata sınırlarını aşmaması için bir ölçüm aletinin uyumlaştırılması anlamına gelmektedir. Bu yüzden ayarlama çoğu durumda işaretçinin yeniden konumlandırılması veya yeni bir kadran yerleştirilmesi gibi ölçüm aletini veya malzeme ölçümünü kalıcı olarak değiştirecek müdahaleler gerektirmektedir.

Doğrulama nedir?

Bir basınç ölçüm aletinin doğrulanması uzman bir kalibrasyon otoritesi tarafından kalibrasyon talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilecek testleri ve damgalamayı kapsamaktadır. Test vasıtasıyla sunulan ölçüm aletinin kalibrasyon özelliklerini karşılayıp karşılamadığı (özellikleri ve metrolojik özellikleri bakımından gereksinimleri memnun edici şekilde karşılayıp karşılamadığı anlamında) bilhassa ölçüm sapma büyüklüklerinin hata limitlerini (n) aşıp aşmadığı belirlenir. Damgalama vasıtasıyla ölçüm aletinin test süresinde bu gereksinimleri karşıladığı ve eğer kalibrasyon aralığında pratik kodları doğrultusunda ele alındığında ise tabiatı gereğince belirli tolerans arasında kalacağının beklendiği belgelendirilmektedir. Hangi aletlerin zorunlu doğrulamaya bağlı olduğu ve hangilerinin bundan muaf olduğu ise kanunlar tarafından düzenlenmektedir.

WIKA DAkkS laboratuvarının sertifikalı olduğu maksimum basınç değeri nedir?

8,000 bar

Basınç için kalibrasyon raporunda (DKD/DAkkS sertifikası) kalibrasyon noktalarının asgari sayısı nedir?

Dakikada % <= 0,6 doğruluk sınıfına sahip basınç ölçüm aletleri için 9 noktalı
Dakikada % > 0,6 doğruluk sınıfına sahip basınç ölçüm aletleri için 5 noktalı

Ne sıklıkta ya da ne kadar bir süre sonra basınç ölçüm aletlerinin basınç kalibrasyon gereklidir?

Yıllık olarak % <= 0.6 doğruluk sınıfına sahip basınç ölçüm aletleri için
Her 2 yılda bir % > 0.6 doğruluk sınıfına sahip basınç ölçüm aletleri \ ve her 5 yılda bir basınç kantarları için


Kalibrasyon laboratuarlarınız hangi basınç ve sıcaklık değerleri için akreditedir.

Basınç: Pozitif veya negatif gösterge basınçları: -1 ... +8,000 bar
Mutlak Basınç: 0 ... 8,001 bar)
Fark Basınç: 250 bar statik basınçta 0 ... 10 bar
Sıcaklık:  -196 ... +1,200 °C


Alman fiziksel ve teknik test enstitüsü (PTB) nedir?

PTB, Braunschweig ve Berlin metrolojik devlet enstitüsü olup metroloji için Almanya’nın en yüksek teknik kuruluşudur. SI ünitelerini uygulamak için ulusal standartlar geliştirmekte, saklamakta ve diğer devletlerin enstitüleri ile birlikte çalışarak bunların uluslararası düzeylerde mukayese edilebilmelerini sağlamaktadır.

Alman kalibrasyon servisi nedir (DKD / DAkkS)?

Alman Kalibrasyon Servisi endüstriyel kalibrasyon laboratuvarları ve TÜV ve araştırma enstitüleri gibi diğer kuruluşların birleşimidir. DKD, PTT tarafından düzenli olarak değerlendirilmekte ve onaylanmaktadır (DIN EN ISO / IEC 17025’ e uygun olarak).

DIN EN ISO IEC’ ye uygun olarak kalibrasyon laboratuvarlarını onaylayan Alman kuruluşu 01.01.2010 tarihinden itibaren “Alman Kalibrasyon Servisi (DKD)” olarak değil, “Alman Akreditasyon Kuruşu”, DAkkS olarak adlandırılmaktadır.


Akredite bir parçayı nasıl tanıyabilirim?

DakkS tarafından onaylanmış bütün kuruluşlar bu durumu bir onay sertifikası ile kanıtlayabilirler. Sertifika hâkim olunan alanda federal damga ile sağlanmaktadır. Dahası kuruluşlar test raporlarında ve belgelerinde DakkS onay sembolünü kullanarak onay durumlarını yansıtabilir ve böylelikle kendi değerlendirme servislerinin yüksek kalitesini belgelemiş olurlar. Sembol bir korunan DAkkS logosu ve bir benzersiz kayıt numarasından oluşmaktadır. DAkkS bütün onaylı kuruluşların veri tabanını kendi web sitesinde mevcut bulunmaktadır (www.dakks.de).

Akreditasyon ne gibi avantajlar sunmaktadır?

Akreditasyonlar şirket için sertifikaların ve test raporlarının uluslararası kıyaslarını ve tanıtımlarını teşvik etmektedir. Bu şeffaflık şirketler için ulusal ve uluslararası piyasalara giriş yapmalarını daha da kolaylaştırmaktadır. Ayrıca akreditasyon kanıtları “muhtemel müşteriler” için sıklıkla belli normların ön koşulu olmaktadır. İş ilişkilerinin gerçekleştirilmesi yalnızca akreditasyon sayesinde mümkün olabilmektedir. Müşteri kalibrasyon sertifikasındaki verilere güvenebilir. Ayrıca verilen bilgilere bağlı olarak standartların, düzenlemelerin ve uluslararası tavsiyelerin bu vesile ile garanti altına alındıklarını bilir (uygunluk beyanı). Nihayetinde DKD kalibrasyon sertifikasının çok geniş sınırlarda uluslararası olarak tanındığından emin olabilir.

Ekipmanlar neden kalibre edilmelidir?

Üretilen ürünlerin kalıcı olarak kalitelerinin sağlanması için DIN EN ISO 9000 standartları grubuna uygun kalite yönetimi yıllardır yürürlüktedir ve birçok şirket için vazgeçilmezdir. Bu standart bir ürünün kaliteye ilişkin bütün özelliklerinin test edilmesi ve bunu yaparken de düzenli olarak yeniden izlenebilir tespit teçhizatının kullanılması zorunluluğunu gerektirmektedir. Kalibrasyon ölçülen sonuçların uluslararası olarak kıyaslanabilir olmalarını ve yarının piyasalarında rekabet için ön koşul olan ürüne dayalı risklerin en aza indirilmesini sağlamaktadır.

Akreditasyon nedir?

Akreditasyon bir kalibrasyon laboratuvarının belirli kalibrasyonları Alman Kalibrasyon Servisi (DKD/DAkkS) ölçütlerine uygun olarak (DKD) gerçekleştirmek için yeterli olduğunun resmi olarak tanınması anlamına gelmektedir.
Bu resmi hüküm yetkili bir kurumdan verilmektedir. Bu kurum Almanya’da Braunschweig’de bulunan Alman fiziksel ve teknik test kuruluşudur.


Standart nedir?

Standart (VIM): “Malzeme ölçümü, ölçüm aleti, referans malzeme veya tanımlamak için düşünülen ölçüm cihazı, bir birimi veya bir ya da birkaç miktar değerini somutlaştırma, koruma veya üretme”

Ulusal standartlar nedir?

Ulusal irade tarafından diğer bütün nicelik standart değerlerinin tespiti için kaide olarak onaylanmış standart (SI birimi)

Referans standartlar nedir?

Belirli bir yerdeki veya orada ölçümler gerçekleştirmek için kullanılan organizasyondaki mevcut en yüksek doğruluğun genelinde bir standart.

Çalışma standartları nedir?

Malzeme ölçümleri, ölçüm aletleri veya referans malzemelerinin kalibrasyonları veya testleri için düzenli olarak kullanılan standart.
- Çalışan bir standart genellikle bir referans standart aracılığıyla kalibre edilir.
- Genellikle ölçümlerin doğru şekilde gerçekleşmesini sağlamak için kullanılan çalışan bir standart test standardı olarak adlandırılır.


Kalibrasyon aralığı nasıl belirlenir.

Kalıcı olarak doğru ölçümlerin gerçekleştirilmesini sağlayabilmek için kullanılan tespit teçhizatı izlenmeli ve belirli aralıklarla kalibre edilmelidir. Bu zaman süresi kalibrasyon aralığına denk gelmektedir. Kalibrasyon aracının kullanıcısı tam kalibrasyon aralıklarını belirleme konusunda tek sorumlu kişidir. Fakat kalibrasyon aralığının belirlenmesini etkileyen başka birçok farklı faktör bulunmaktadır. Bunlar gerekli ölçüm belirsizliği, standartların ve yönergelerin belirlenmesi, tespit teçhizatının çalışma koşulları, kullanım sıklığı, kusurlu bir alet kullanılarak yapılan ölçümlerin neden oldukları sonraki maliyetler ve kullanıcının tavsiyelerini kapsamaktadır.

Kalibrasyon ve ayar arasındaki fark nedir?

Kalibrasyon ve ayarlama arasındaki fark, kalibrasyonun bir devlet kurumu tarafından yapılması gerektiğidir. Bazı durumlarda da sertifika düzenlenebilir. Kalibrasyon, ölçüm cihazlarının düzenli olarak kontrol edilmesidir. Bu durumda, ulusal standarda uygun olan, izlenebilir olan bir referans ölçüm cihazı kullanılır. Her iki prosedür de düzeltmeyi değil, yalnızca ekran kalitesinin kontrolünü açıklar.

Kalibrasyon ve ayar arasındaki fark nedir?

Bir cihaz kalibre edilmişse ve sapma çok büyükse ve artık üretici özelliklerine uygun değilse, cihaz sıfırlanacaktır. Bu işleme ayarlama denir.

Aygıtlar düzenli olarak kalibre edilmezse, sonuçlar nelerdir?

Her metre mekanik, kimyasal veya ısıl gerilmeler nedeniyle yaşlanır. Sonuç olarak, zaman içinde değişen okumalar sağlar. Cihaz karasız hale gelirse, bu süreçte aksamalara yol açabilir veya güvenlik risklerini tetikleyebilir. Kalibrasyon ile bu hızlı bir şekilde tespit edilebilir.

Fabrika kalibrasyonu ile ISO 17025 kalibrasyonu arasındaki fark nedir?

Fark, fabrika kalibrasyonunun sadece referanstan sapmayı belgelerken ISO 17025 kalibrasyonunun ulusal standartta izlenebilirliği sağlamasıdır. Sapmaya ek olarak, histerez ve tekrarlanabilirlik de belgelenmektedir. Bu sertifika aynı zamanda uluslararası kabul görmektedir.

ISO 17025 uyarınca kalibrasyon sertifikası fabrika kalibrasyonundan nasıl farklıdır?

ISO 17025'e göre kalibrasyon sırasında daha birçok parametre belirlenir ve genişletilmiş ölçüm belirsizliği grafiksel olarak işlenir. Bu nedenle, tüm kullanıcılar tarafından dünya çapında tanınmaktadır.