SSS - Sıkça Sorulan Sorular

Sıcaklık kontrolörleri

Direnç termometreler nasıl çalışır?

Bir rezistanslı termometre sensörünün elektriksel direnci sıcaklık ile değişmektedir. EN 60751 (2009-05) uygunluğunda ölçüm rezistörlerinin direnci yükselen sıcaklık ile arttığı için onu PTC (Pozitif Sıcaklık Katsayısı) olarak ifade etmekteyiz. Pt100 veya Pt1000 ölçüm rezistörleri normal olarak endüstriyel uygulamalar için kullanılmaktadır. EN 60751 temelli termometreler DIN 43735’ te tanımlanmışlardır.

2-, 3-, ve 4- telli devre ne demektir?

Ölçüm rezistörünün (örneğin bir Pt100) birlikte bağlandığı tellerin sayısını ifade ederler. En basit 2-tel bağlantı ile kablo direnci ölçüm sonuçlarını yanıltırken bu negatif etki 3- veya 4-tel bağlantıda telafi edilebilmektedir ve böylece ölçüm doğruluğu düzeltilmektedir.

Dalgalanma ve aşma nedir?

İki noktalı kontrol sık sık dalgalanmalara yol açmaktadır. Sıcaklık kontrolünün başlangıcından sonra ayar noktasının üzerinde bir sıcaklık yükselmesi (overshoot) aşırı salınım olarak ifade edilmektedir. Ayar noktası civarındaki sıcaklık değişimleri ise dalgalanmalar olarak ifade edilmektedir. Aşırı salınım ve dalgalanma seviyeleri düşük olduğu zaman daha iyi kalitede bir kontrol beklenilebilir.

"Pt100" ne anlama gelir?

Pt 0 °C’de 100 Ohm (EN 60751) nominal dirence sahip Platin anlamına gelmektedir.

85 °C den yüksek ortam sıcaklığında ne olur?

Yüksek TC hatası ve elektronik bileşenlere hasar…

PID kontrolörü nedir?

PID kontrol orantı, integral ve türev kontrolünün kombinasyonudur. Dolayısıyla sıcaklık, orantılı kontrol vasıtasıyla dalgalanmalar olmadan sorunsuz şekilde ölçülebilmektedir. İntegral kontrol vasıtasıyla otomatik kayma eşlemesi yapılabilir ve türev kontrol vasıtasıyla da dış düzensizliklere hızlı şekilde tepki vermek mümkündür.

İki noktalı kontrolör nedir?

Bir iki noktalı kontrolör iki çıkış durumuna sahip aralıklı olarak çalışan bir kontrolördür. Üst veya alt çıkış durumu gerçek değerin ayar noktasının üstünde veya altında olmasına bağlı olarak aktif olur. İki noktalı kontrolörler tahrik değişkeninin devamlı değişken olmadığı zamanlarda kullanılır zira iki durum, örneğin Açık/Kapalı arasında geçiş yapabilir. İki noktalı kontrolör kararlı bir duruma ulaşmasına rağmen asla çalışmayı durdurmaz. Ayar noktasındaki sert değişiklikler ile kesinlikle diğer kontrol işlemcileri ile mümkün olandan daha hızlı bir şekilde kontrol eder.

D-kontrol nedir?

Bir çıkışı girişin zaman türev fonksiyonuna orantılı tutmak için D-Fonksiyonu (türev kontrol fonksiyonu) kullanılmaktadır.

P-kontrol nedir?

P-kontrol (orantılı kontrol) bir çıkışın ayar noktası ile gerçek değer arasındaki sapmaya orantılı şekilde tutulması için kullanılmaktadır.

Türev süresi ne kadardır?

Türev zamanı, bir farklılığın rampa sapmasının kontrole orantılı bir şekilde kontrol çıkışı ile eşleşmesine kadar kontrol edilmesi için gereken zamandır. Türev zamanı ne kadar uzun olursa çıkış sinyalinin türev bileşeni de o kadar güçlü olur.

Histerizis nedir?

İki noktalı kontrol ayar noktası sapma şekline bağlı olarak çıkışın açık veya kapalı konumları arasında geçişini sağlar. Bu da çıkışın en küçük sıcaklık değişiklikleriyle sık sık değişebileceği anlamına gelmektedir. Bu durum çıkış rölesinin hizmet ömrünü azaltabilir ve enerji siviçinin kullanım ömrü üzerinde negatif bir etki yapabilir. Bu yüzden AÇIK ve KAPALI noktaları arasında geçiş için bir aralık meydana getirilmiştir. Geçiş noktaları arasındaki fark gecikme (histerezis) olarak bilinmektedir.

İntegral zaman nedir?

İntegral zamanı, entegratörün P-kontrolörünün kademe yanıtı değerine ulaşması için belirlenmiş zamandır. İntegral zamanı ne kadar kısa olursa integral bileşeninin etkisi de o kadar güçlü olur. Eğer integral zamanı aşırı kısa ise bu dalgalanmalara yol açabilir.

Ayar noktası nedir?

Ayar noktası, sıcaklık kontrolörünün tepki vermesi gereken parametredir. Her kontrollü sistem için stabil kontrolü sağlamak için gereken süre değişir.

Termal voltaj (ya da Seebeck etkisi) nedir?

Thomas Johann Seebeck etkisi, iki farklı metalik iletken iki farklı noktalarda bağlandığı zaman ve "termokupl ''ın açık ucları arasında bir sıcaklık farkı varsa bundan dolayı bir elektrik voltajının var olduğu gerçeğini açıklar.