SSS - Sıkça Sorulan Sorular

Sıcaklık anahtarları

Direnç termometreler nasıl çalışır?

Bir rezistanslı termometre sensörünün elektriksel direnci sıcaklık ile değişmektedir. EN 60751 (2009-05) uygunluğunda ölçüm rezistörlerinin direnci yükselen sıcaklık ile arttığı için onu PTC (Pozitif Sıcaklık Katsayısı) olarak ifade etmekteyiz. Pt100 veya Pt1000 ölçüm rezistörleri normal olarak endüstriyel uygulamalar için kullanılmaktadır. EN 60751 temelli termometreler DIN 43735’ te tanımlanmışlardır.

2-, 3-, ve 4- telli devre ne demektir?

Ölçüm rezistörünün (örneğin bir Pt100) birlikte bağlandığı tellerin sayısını ifade ederler. En basit 2-tel bağlantı ile kablo direnci ölçüm sonuçlarını yanıltırken bu negatif etki 3- veya 4-tel bağlantıda telafi edilebilmektedir ve böylece ölçüm doğruluğu düzeltilmektedir.

Negatif sıcaklık katsayılı termistor ne anlama gelir?

Negatif sıcaklık katsayılı termistörler elektriği yüksek sıcaklıklarda düşük sıcaklıklarda ilettiklerinden daha iyi iletmektedirler. Bunlar ayrıca NTC (Negatif Sıcaklık Katsayısı) dirençleri olarak bilinmektedirler. NTC genel olarak plastik ve yiyecek ve içecek endüstrilerinde kullanılmaktadır.

Pozitif sıcaklık katsayılı termistor ne anlama gelir?

Pozitif sıcaklık katsayılı termistörler elektriği yüksek sıcaklıklarda düşük sıcaklıklarda ilettiklerinden daha kötü şekilde iletmektedirler. Bunlar ayrıca PTC (Pozitif Sıcaklık Katsayısı) dirençleri olarak bilinmektedirler. PTC genel olarak kimyasal endüstrisi gibi yüksek değer sıcaklık ölçüm noktalarında kullanılmaktadır.

Kötü yalıtım direncinin etkileri nelerdir?

DIN EN 60751 bölüm 6.3.1’e uygun olarak her bir ölçüm devresi ve kılıf arasındaki yalıtım direnci 100 V DC minimum test voltajında 100 MOhm’den az olmamalıdır. Eğer yalıtım direnci çok düşük olursa çok düşük bir sıcaklık gösterimine yol açacak ölçüm hataları meydana gelir. Bir rezistanslı termometre (kılıflı kablo ile) ile ilişkili olarak, bu durum 100 kOhm yalıtım direnci ile 0.25 Ohm’ye kadar ve 25 kOhm’de ise 1 Ohm’ye kadar gösterge hataları ile sonuçlanır. Bütün WIKA rezistanslı termometrelerinde 500 V DC ve > 1,000 MOhm yalıtım direnci ile yalıtım testleri gerçekleştirilmektedir; Başka bir deyişle standart tarafından belirtilenden 50 kat daha iyi bir faktöre kadar testler yapmaktayız.

Sıcaklık dağılım hatalarını minimize etmek için çoklu parçalı termovellerde (borudan itibaren) tavsiye edilen minimum dalma boyu ne kadardır?

Gazlı maddeler için: 15 ... 20 x termovel uç çapı
Sıvı maddeler için: 5 ... 10 x termovel uç çapı
Katı maddeler için: 3 ... 5 x termovel uç çapı
(Bu standart değerler yalnızca statik maddeler için geçerlidir. Termovel ile ölçüm elemanı arasındaki boşluk < 0.5 mm olmalıdır.)

Pt100 tipi ölçüm dirençlerinde film ile tel sargılı dirençlerin doğruluk sınıfı arasında neden bazı durumlarda farklılıklar mevcuttur?

Eskiden her iki temel ölçüm rezistörü tipi ve bunların sıcaklık limitleri arasında bir ayrım yapılmazdı. Fakat uygulama film rezistörlerinin (ince-film/yonga seti rezistörleri) sapma oluşum özelliğine (önemli olmayan) sahip olduklarını gösterdi. Bu davranış özel doğruluk sınıflarında sıcaklık aralıklarının ayrılması vasıtasıyla DIN EN 60751:2009-5 içerisinde temin edildi.

Neden düşük tolerans A veya AA DIN EN 60751 sınıfı Pt100 ölçüm devreleri en az 3 veya 4 telli bağlantılarda kullanılır?

2- tel bağlantıya DIN EN 60751’e uygun A ve AA sınıflarında izin verilmez, çünkü burada tellerin iç iletken dirençleri burada ölçülen değere eklenmektedir. Bu da genellikle termometre için belirtilen toleransı aşmaktadır. Oda sıcaklığında kablo direnci ölçümü ve (mesela) transmitterde bunun ayarlanması mümkün olmaktadır, fakat kablonun iç iletkeninin sıcaklık bağımlı direnci yine de okumaya hata olarak eklenmektedir.  Sonuç: Bir 2-tel devre doğru sıcaklık ölçümleri için uygun değildir.