SSS - Sıkça Sorulan Sorular

Termokupllar

Tip U ve L termokuplla (DIN 43710), Tip T ve J termokupl (DIN IEC 60584) birbirlerinin yerine kullanılabilir mi?

Hayır. T ve J tipi termo elemanları ölçüm hatalarına yol açabilecek farklı bir voltaj karakteristiğine sahiptirler. U ve L tipi termo elemanları yalnızca eski kurulumlarda değişim parçaları olarak teslim edilmelidirler. Yeni tesis kurulumları için bunlara artık müsaade edilmemektedir.

MI kablonun duvar kalınlığı ne kadardır?

Çoğu üretici, MI kablosunun dış çapının %10’ una denk gelen minimum duvar kalınlığı vermektedir.

Mineral yalıtımlı kablo nedir?

Rezistanslı termometreler için mineral yalıtımlı kablolar oldukça yoğun magnezyum oksit içerisine gömülmüş ve mesela 1.4571 paslanmaz çelikten yapılmış muhafaza boru kılıflı bir veya daha fazla bakır telden oluşmaktadır. Termo elemanları için bakır teller yerine termo eleman tipine uygun termo eleman kabloları kullanılmaktadır. Termo elemanları için en uygun standart kılıf malzemesi Inconel 2.4816’dır.


Çeşitli ölçüm insertleri için tepki süreleri nedir?

Yanıt süresinin ölçülmesi DIN EN 60751 Bölüm 4.3.3 ve VDI / VDE 3522’ ye uygun olarak akan suda gerçekleştirilir.
 v=0,4m/s T başlangıç = yaklaşık 20°C  T bitiş = yaklaşık 30°C

6mm 1xTyp K, izole: T50= 4,0sn T90=11,0sn
6mm 1xTyp K, izole olmayan: T50= 1,0sn  T90=2,7sn
6mm 1xPt100, ince-film sensör: T50= 8,5sn T90=20,5sn
6mm 1xPt100, seramik sensör: T50= 7,0sn T90=19,0sn

Belirtilen sıcaklık sınıfları ne anlama gelir?

Tutuşma sıcaklığı bir yanıcı gaz karışımının bir alevle, sıcak bir yüzeyde veya başka bir şekilde meydana gelen bir kıvılcımla tutuşabileceği en düşük sıcaklıktır. Gazlar ve buharlar yüzey sıcaklıkları karışım sıcaklıklarından daima düşük olması gereken Sınıflara ayrılmışlardır. (T1 > 450 °C, T2 > 300 °C, T3 > 200 °C, T4 > 135 °C, T5 > 100 °C, T6 > 85 °C).

Patlama koruma sınıflarında belirtilen Zone ne anlama gelir?

Gazlar:
Bölge 0 (Kategori 1): Kalıcı veya uzun dönemli patlama tehlikesi
Bölge 1 (Kategori 2): Zaman zaman oluşan tehlikeli atmosfer
Bölge 2 (Kategori 3): Sadece nadiren meydana gelen ve bu durumda kısa süreli patlayıcı atmosfer

Tozlar:
Aynı anlamlarla Bölgelere 20, 21, 22

Interkristal korozyon ne anlama gelir?

IC (Tane Sınırı Korozyonu) uygun koşullarda çoğu alaşımda meydana gelen bir aşınma şeklidir. “Tane Parçalanması” veya “Krom Tüketme” olarak ta bilinmektedir. Aşınma tane sınırları boyunca meydana gelmektedir. Krom alaşımlı çeliklerde malzeme içerisinde bulunan krom, krom karbür oluşturmak için karbon ile ısınmada (genellikle kaynak esnasında) birleşir. Böylece krom ısıtılan bölgede aşınma koruması (pasif katman oluşumu) için artık uygun değildir. Bu özellikle yüksek karbonlu çeliklerde meydana gelmektedir. 1.4571 (AISI 316Ti) gibi aşınma dirençli çelikler ile karbonunun titanyum ile veya niyobyumun niyobyuma veya titanyum karbürüne bağlanması veya karbon içeriğinin düşürülmesi örneğin 1.4404 (AISI 316L) IC’ye karşı hareket etmektedir. Bu önlemler tanecik sınırlarında krom içeriğinin zararlı şekilde azalmasını önlemektedir.

Yeşil küf nedir?

Termo elemanları eskimeye ve sıcaklık/termal voltaj özelliklerini değiştirmeye meyillidirler. K tipi termo elemanlarında yüksek sıcaklıklar NiCr ayakta krom tükenmesi nedeniyle daha düşük termal voltaja yol açacak büyük termal voltaj değişimleriyle sonuçlanabilirler. Eğer oksijen yetersizliği mevcut ise onu ileri oksidasyondan koruyacak olan tüm oksit katmanı termokupl yüzeyinde oluşamayacağı için bu etki daha da hızlanacaktır. Nikel oksitlenmez iken Krom oksitlenir. Bu da “yeşil küf” denilen, termokupl tahrip eden durumla sonuçlanır.  700 °C üzerinde çalışan NiCr-Ni termo elemanları hızlı şekilde soğutulduğunda bu soğutma K tipi termo elemanlarında 0.8 mV’a kadar termal voltaj değişimine (K etkisi) neden olabilecek kristal yapıda bazı durumların (kısa aralık düzeni) donmalarına yol açmaktadır.

Bir MI kablo için izin verilen minimum bükülme yarıçapı nedir?

VDI/VDE 3511 Sayfa 2 > 5 x D’in R eğrilik yarıçapı tavsiye etmektedir (D= MI kablosunun dış çapı); bazı MI kablo üreticileri minimum eğrilme yarıçapı olarak > 3 x D bile vermektedirler.

Termal voltaj (ya da Seebeck etkisi) nedir?

Thomas Johann Seebeck etkisi, iki farklı metalik iletken iki farklı noktalarda bağlandığı zaman ve "termokupl ''ın açık ucları arasında bir sıcaklık farkı varsa bundan dolayı bir elektrik voltajının var olduğu gerçeğini açıklar.

Seramik termovelli yüksek sıcaklık problarının kurulumu nasıl yapılmalıdır?

Kurulum ve sökme seramik termovelin iç termal gerilimler tarafından tahrip edilmesini önlemek için yavaş ve aşamalı olarak yapılmalıdır. Bu ya önceden ısıtılmalı ya da yavaşça sokulmalıdır; mesela  1,600 ° C’ye kadar sıcaklıklar için 1 ... 2 cm / minimum ve 1,200 ° C’de 10 .. 20 cm / minimum…