SSS - Sıkça Sorulan Sorular

Anahtar kontaklı termometreler

Mekatronik ölçüm enstrümanları nedir?

Elektronik bileşenlerin veya birleştirmelerin mekanik ölçüm aletlerine entegre edildikleri yerlerde; böylece ilave elektriksel çıkış sinyali veya geçiş fonksiyonu sunan tamamen mekanik çalışma alanı göstergesi mevcut olmaktadır.  Bu tür bir aletin avantajı güç kaynağı veya ölçüm sinyali kesilse veya bozulsa bile ölçülen değer yine de çalışma alanında güvenli şekilde okunabilir.

Change-over (değişken yönlü) kontak nedir?

Ayar noktası aşıldığında eş zamanlı olarak bir devre açılır (NC)  ve bir devre kapanır (NO). Konum değiştirme kontakları 3 numara ile gösterilmektedir (SPDT).

Manyetik Snap-Action (yaylı) kontak (model 821) nedir?

Manyetik ani hareket kontağı 30W 50VA’ya kadar yüklerin anahtarlanması için mekanik fiziksel kontaktır. Sinyal çıkışı gerçek değer işaretçisinin ileri veya geri hareketleri ile elde edilmektedir. Devreyi kapatmak için hareketli kontak kolunun kontak pimi ayar noktasına ulaşılmadan hemen önce taşıyıcı kol üzerine yerleştirilmiş doğal mıknatısın hareketi tarafından çekilir. Mıknatısın tutma kuvveti vasıtasıyla manyetik ani hareket kontakları titreşime bağışıklık kazanırlar. Devreyi açmak içinse mıknatıs ölçüm elemanının dengeleyici kuvveti mıknatısın gücünü aşıncaya kadar ve kontak yayı açılıncaya kontak kolunu çekilmiş şekilde tutmaktadır.

Reed kontak (model 851) nedir?

Reed kontaklar hermetik olarak sızdırmazlığı sağlanmış tasarımları, soy gazlı kontaklarla kombinasyon halinde, temas yüzeylerinde aşınmadıkları için genellikle küçük voltajları ve akımları anahtarlamak için kullanılmaktadır. Yüksek güvenilirlikleri ve düşük kontak dirençleri onları çok sayıda uygulama için uygun hale getirmektedir. Örneğin bütün PLC uygulamalarını, ölçüm aletlerinde sinyal dönüşümlerini, sinyal ışıklarını, akustik sinyal transmiterlerini ve daha birçoğunu kapsarlar.

Sürgülü kontak (model 811) nedir?

Kayar kontak 10W 18VA’ya kadar yüklerin anahtarlanması için mekanik fiziksel kontaktır.

Elektronik kontak (model 830.E) nedir?

Elektronik kontaklar temassız slot sensörleri ile birleştirilmişlerdir. Özellikle yağ dolumlu ölçerler için uygundurlar ve bir PLC için sinyal girişi (programlanabilir lojik kontrolör) gibi düşük voltajlar ve küçük DC yükleri için tercih edilmelidirler.

Endüktif kontak (model 831) nedir?

İbre göstergelerinde endüktif limit siviçleri EN 50227’ ye uygun olarak temassız elektriksel mesafe sensörleri (yakınlık sensörleri) ile birleştirilmişlerdir. Çıkış sinyali yakınlık siviçinin elektro manyetik alan aralığı içerisinde gerçek değer işaretçisi tarafından hareket ettirilen bir bayrağın varlığı veya yokluğu ile belirlenmektedir. Çoğunlukla riskli bölgelerde kullanılmaktadırlar.

İzole edici amplifikatör nedir?

Yalıtkan amplifikatör riskli bölgelerden dijital sinyaller iletmektedir. Sinyal transmitterleri DIN 19234 (NAMUR) uygunluğunda sensörler veya mekanik kontaklar olabilirler. Giriş, DIN EN 50020’ e uygun olarak çıkıştan ve güç kaynağından güvenli bir şekilde ayrılabilir. Çıkış ve güç kaynağı birbirlerinden DIN EN 50178’ e uygun olarak güvenli şekilde ayrılabilirler.

ATEX nedir?

ATEX Avrupa Birliği ATEX yönergeleri için sıklıkla kullanılan eşanlamlı bir ifadedir. Bu isim Fransızca 'Atmosphere explosible’ kısaltmasından kaynaklanmaktadır. Yönerge mevcut durumda patlama koruması alanında iki yönergeyi kapsamaktadır; yani ATEX teçhizat yönergesi, 94/9/EC ve ATEX iş yeri yönergesi, 99/92/EC.

Kontaklı tip göstergeleri hangi standart düzenler?

Basınç ölçerler ve termometreler içerisine 100 ve 160 mm çaplarında bir muhafaza ile yerleştirilmiş kayar ve ani hareket kontakları DIN 16085 tarafından yönetilmektedir.

Ortam sıcaklığının gaz basıncı gövdesideki ölçüm yayı üzerinde herhangi bir etkisi var mıdır?

Evet, bu yüzden hareket ve ölçüm yayı arasına bir bimetal telafi yerleştirilmiştir. Bu, ortam sıcaklığını 0 ... 40 °C arasında telafi etmektedir.

Bimetal termometreler nasıl çalışır?

Herhangi bir sıcaklık değişimin sonucunda, farklı genleşme katsayılarına sahip Metallardan (“bimetal”) imal edilmiş kalıcı olarak katmanlı sarılmış levhalardan yapılmış bir şerit eğilecektir. Bu eğilme kabaca sıcaklıktaki değişime orantılı olacaktır. Bir metalik şeritler içinse iki farklı ölçüm sistemi geliştirilmiştir: helisel olarak sarımlı ve spiral olarak sarımlı. Bu her iki yay şeklinde bimetal yayın mekanik deformasyonu nedeniyle herhangi bir sıcaklık değişiminde dairesel bir hareket meydana gelecektir. Eğer bimetal ölçüm sisteminin bir ucu güvenli bir şekilde sabitlenirse diğeri bir işaretçi milini döndürecektir. Ölçek aralıkları EN 13190’ a uygun olarak 1 ve 2 doğruluk sınıfı ile beraber -70 ve +600 °C arasındadır.

Gazlı termometreler nasıl çalışır?

Ölçüm sistemi bir gövde, kapiler ve Bourdon tüpten oluşmaktadır. Bu parçalar tek bir ünite meydana getirmek için birleştirilmişlerdir. Bütün ölçüm sistemi basınç altında bir soy gaz ile doldurulmuştur. Sıcaklıktaki bir değişim gövdedeki iç basınçta bir değişime neden olacaktır. Basınç ölçüm yayını deforme etmekte ve sapma bir kadran hareketi nedeniyle işaretçiye transfer edilmektedir. Kadran hareketi ile ölçüm yayı arasına bir bimetal telafi elemanı yerleştirildiği için muhafazayı etkileyen ortam sıcaklığı dalgalanmaları göz ardı edilebilir. Ölçek aralıkları EN 13190’ a uygun olarak 1 doğruluk sınıfı ile beraber -200 ve +700 °C arasındadır.

Genleşmeli termometreler nasıl çalışır?

Ölçülen değerin kaydı sıcaklık probu, kapiler ve Bourdon tüpten oluşan sıvı doldurulmuş ölçüm sistemi vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu üç bileşenin hepsi kapalı bir tüp sistemi oluşturmak için bir araya gelirler. Sistemdeki iç basınç çevre sıcaklığı ile değişmektedir. Bu da yaya bağlanmış işaretçi ekseninin dönmesine ve sıcaklık değerinin ölçekte görüntülenmesine neden olur. Ayrıca 500 ve 10,000 mm aralığında uzunluklara sahip kapiler ölçüm noktasına uzak mesafelerden de ölçümlerin yapılmasına olanak sağlar.  Ölçek aralıkları EN 13190’ a uygun olarak 1 ve 2 doğruluk sınıfları ile beraber -40 ve +400 °C arasındadır.

Genleşmeli termometrelerin ortamın gerçek sıcaklığını göstermesi için ne kadar zamana ihtiyaç vardır?

Temel kural: 90 saniye ayarlama zamanından sonra ölçülen değerlerin yaklaşık olarak % 99’ una ulaşılmıştır.

Gazlı termometreler ve bimetal termometreler hangi standartlarla üretilirler?

Gazla çalışan termometreler ve bimetal termometreler EN 13190’ e uygun olarak üretilmektedirler. Eğer elektriksel konektörler yerleştirilmiş ise DIN 16196 uygulanır.

Termometrenin aktif uzunluğunun anlamı nedir?

Bir termometrenin aktif uzunluğu termometrenin sıcaklığın ortalamasını ısının iç ev dış akışları vasıtasıyla etkin olarak aldığı uzunluktur.

Ortam sıcaklığının ölçüm sonuçları üzerinde herhangi bir etkisi var mıdır?

Bu aşağıdaki parametrelere bağlıdır:
1. Prob (tüp) hacminin ölçüm hattına ve Bourdon tüpe (temel kural: 99:1) oranı
2. Ölçüm hattının uzunluğu (kapiler) – ne kadar uzunsa o kadar etkiler.
3. Ortam sıcaklığının yüksekliği (değeri), yüksek sıcaklıklar göstergede kaymaya neden olur, düşük sıcaklıklar ise azalmaya sebep olur.


Telafi ihtimalleri:
1. Bir bimetal telafi yayı yardımıyla (işaretçi yönüne ters)
2. Hata ayarlaması yardımıyla (Ancak ortam sıcaklığı biliniyor ve sabitse mümkündür.)


Gazlı termometrelerde maksimum kapiller uzunluğu ne kadardır?

Teorik olarak gazla çalışan bir termometrenin kapileri 100 m uzunluğa kadar olabilir. Fakat gazla çalışan termometrenin sınıf 1 içerisinde çalışabilmesi için geniş bir prob hacmi gerekmektedir. Genleşme termometresi ile maksimum uzunluk 15 metre ile sınırlıdır; aksi takdirde gereken dolum hacmi aşırı derecede fazla olacaktır.

Siviç kontakların aktivasyonu bimetal termometrelerde ölçümleme hatalarına sebep olmasının dışında hangi mekanik etkiler buna sebep olur?

Helisel bimetal yay tasarımlarında işaretçinin kadran veya cama dokunmasına yol açabilecek işaretçi darbe hareketi meydana gelebilir. Modern tasarımın ve üretim tekniklerinin yardımı ile günümüzde bu tür hatalar engellenebilmektedir.

Hangi durumlarda kapillerli gazlı termometre kullanılır?

Kapillerli gazlı veya genişlemeli termometreler, zor erişilen bölgelerde ve uzun mesafeler arasında bağlantı gerektiren uygulamalar için kullanılır. Kapilerin koruyucu kaplaması için, esnek bir spiral koruyucu kılıf veya PVC kaplama mevcuttur


Gazlı termometreler için hangi gaz dolgu sıvısı olarak kullanılır?

Helyum.

Bimetal ölçüm sistemleri ile bir manyetik kontaklı ölçüm sistemini neden kullanamıyorum?

Bimetal ölçüm sistemleri yalnızca çok düşük harekete geçirme güçleri sundukları için…

Neden bimetal termometrelerin mili 1m'den daha uzun imal edilemez?

Işaretçi milinin ağırlığı dönen bimetal bobinin ağırlığından (işaretçiyi taşıması mümkün olamayacaktır) daha büyük olacağı için.

Sıvı dolgu, yüksek titreşim olan koşullarda neden titreşimi azaltmak için bir avantaj sağlar?

Değeri okumak için kullanılan göstergenin titreşimi azalacağından değerler daha doğru okunur. Bu gibi titreşimin yüksek olduğu durumlarda sıvı dolgu avantaj sağlar.

Sıvı dolgu özelliği neden negatif ortam sıcaklıklarında bir avantajdır?

Doldurulmamış aletler ile bir yoğuşma suyu ihtimali olduğundan cam buğulanmış hale gelebilir. Bu doldurulmuş aletlerde mümkün değildir.

Neden termovel gövdesi ve bimetal bobin arasındaki boşluk mümkün olduğunca düşük olmalıdır?

Boşluğun düşük tutulması Termowelin ölçüm noktasından bimetalik yaya ısı aktarımını arttırmaktadır.

Mekatronik ölçüm enstrümanları nedir?

Elektronik bileşenlerin veya birleştirmelerin mekanik ölçüm aletlerine entegre edildikleri yerlerde; ilave elektriksel çıkış sinyali veya geçiş fonksiyonu sunan tamamen mekanik çalışma alanı göstergesi mevcut olmaktadır.  Bu tür bir aletlerin avantajı güç kaynağı veya ölçüm sinyali kesilse veya bozulsa bile ölçülen değer yine de çalışma alanında güvenli şekilde okunabilmektedir.

Change-over (değişken yönlü) kontak nedir?

Ayar noktası aşıldığında eş zamanlı olarak bir devre açılır (NC) ve bir devre kapanır (NO).

Mikro (Siviç) kontak nedir?

Bir kişi, bir mikro siviç ile kontakları açık olduklarında maksimum 3 mm aralığa sahip olan bir elektriksel siviçi ifade edebilir.

Anahtarlama (Switching) işlemi ne anlama gelir?

Anahtarlama fonksiyonu altında bir elektriksel devrenin açılmasını veya kapatılmasını kastetmekteyiz. Normal olarak kapalı kontaklar artan sıcaklık üzerinde bir devreyi keserler (saat yönünde); normal olarak açık kontaklar artan sıcaklık üzerinde bir devreyi kapatırlar (saat yönünde).

Thermoveller için herhangi bir GOST sertifikası mevcut mudur?

Hayır. GOST sertifikaları yalnızca ölçüm aletleri için mevcuttur ve bir termovel ancak bir termometrenin bir bileşeni olarak değerlendirilir.

Thermoveller için CE işareti gerekli midir?

Termoveller prensip olarak CE işaretli olmamalıdırlar. Özel tasarımının bir sonucu olarak orbital kaynak için uygun olan DN>25’ li TW61 modeli termovel bir istisnadır. Bu alet Basınç Ekipman Yönergesine (2014/68/EU) uygun olarak CE işaretli olmalıdır.

Thermoveller için izin verilen basınç yükü nekadar yüksektir?

DIN 43772’ ye ekte sıcaklığa ve ortama bağlı olarak alınabilecek yükleme diyagramları, farklı geometriler için izin verilen maksimum basınç yükleri mevcut bulunmaktadır. Eğer iletim hattının geometrisi DIN 43772 ile uyumluluk göstermez ise statik sonuçlar olarak maksimum basınç yüklemelerini kapsadığından ASME PTC 19.3 veya Dittrich / Klotter doğrultusunda özel hesaplamalar yapılabilir.

Eksi sıcaklıklar için uygun Thermovel malzemeleri nelerdir?

Yüksek sıcaklık uygulamaları için ilk seçenek her zaman 1.4404 veya 316L gibi paslanmaz çelik olmalıdır. Damlama etkisi tesiri nedeniyle (-270 °C’ye kadar AD2000 W10 onaylı) karbon çelikler detaylıca düşünülmelidir.

Thermovellerin tepsi süresini etkileyen faktörler neledir?

Basitçe söylemek gerekirse bir termovel ne kadar kararlı bir yapıya sahipse sıcaklık değişikliklerine o kadar yavaş  tepki verir denilebilir. Yanıt süresini en iyi duruma getirmek için sensör ve deliğin iç duvarları arasında ince duvar kalınlıkları ve düşük hava boşlukları mevcut bulunmaktadır. Hücre delikli alt bölümler ve 100 mm’den daha fazla etkin eklenti uzunlukları tasarımdaki diğer optimizasyonlardır.

Tek parça ve fabrikasyon termovel arasındaki fark nedir?

Fabrikasyon termoveller uç kısmı kaynaklanmış tüplerlerden imal edilmektedir. Tek parça termoveller ise bar stoktan tek parça halinde (yuvarlak veya altıgen) imal edilmektedir.


Bir termovel için maksimum dalma boyu nedir?

Çok parçalı termovel için, maksimum uzunluğu yaklaşık 5-6 metre olarak imal edilebilen boru uzunlukları ile sınırlıdır. Tek parça olarak üretilen termovel katı bir malzemeden yapılmış ve her bir ürün için 1,000 mm ile 2,000 mm arasında olan boşluk bu üretimi uzunlukları ile sınırlıdır. Daha uzun tek parça termoveller için ayrı ayrı elemanların kaynakla birleştirilmesi gerekmektedir.

Termoveller için izin verilen maksimum sıcaklık nedir?

Maksimum sıcaklık, kullanılan malzemelere ve uygun olması gereken standartlara göre değişiklik göstermektedir. Yani, örneğin, bir standart paslanmaz çelik havada +900 °C'ye kadar kullanılabilir, maksimum operasyon sıcaklığı yaklaşık +600 °C 'dir ve onay +450 °C kadar verilebilir.


Termovel için minimum dalma boyu nedir?

Bir thermowell dalma boyu kullanılan termometreye göre belirlenir. Genel olarak mekanik termometreler için uzunluğu 60-100 mm olarak varsayabiliriz. Elektriksel termometreler için en az 35 - 50 mm  dalma boyu gereklidir. Her bir durum için kontrol edilmelidir ve lütfen sormak istediğiniz diğer teknik konularla ilgili bizlere danışınız.


Hangi testler ve muayeneler thermowells için öngörülür?

DIN 43772, 4.6 uyarınca, tüm testler ve sertifikalar üreticiler ve operatör tarafından kabul edilmiş olmalıdır.

Hangi durumlarda tek parça ya da fabrikasyon termovel genellikle kullanılır?

Fabrikasyon termoveller genellikle orta ve düşük yoğunluklu proses şartlarında kullanım için tavsiye edilir. Tek parça termoweller ise kendi tasarımlarına bağlı olarak yüksek yoğunluklu proses şartları için uygundur. Bu sebepten uluslararası veya petrokimya sektöründe sadece tek parça termokupl kullanılır.