SSS - Sıkça Sorulan Sorular

Termoveller

Thermoveller için herhangi bir GOST sertifikası mevcut mudur?

Hayır. GOST sertifikaları yalnızca ölçüm aletleri için mevcuttur ve bir termovel ancak bir termometrenin bir bileşeni olarak değerlendirilir.

ASME PTC 19.3 TW-2016 standartlarına göre hesaplama hem tek-parçalı hemde fabrikasyon tip termoveller için kullanılabilir mi?

Hayır. ASME PTC 19.3 TW-2016’ ye göre hesaplama yalnızca TW10, TW15, TW20 vs Modelleri gibi katı maddelerden konik, düz veya kademeli tasarımlardaki tek parça termoveller için kullanılmaktadır.

Thermoveller için CE işareti gerekli midir?

Termoveller prensip olarak CE işaretli olmamalıdırlar. Özel tasarımının bir sonucu olarak orbital kaynak için uygun olan DN>25’ li TW61 modeli termovel bir istisnadır. Bu alet Basınç Ekipman Yönergesine (2014/68/EU) uygun olarak CE işaretli olmalıdır.

Thermoveller için izin verilen basınç yükü nekadar yüksektir?

DIN 43772’ ye ekte sıcaklığa ve ortama bağlı olarak alınabilecek yükleme diyagramları, farklı geometriler için izin verilen maksimum basınç yükleri mevcut bulunmaktadır. Eğer iletim hattının geometrisi DIN 43772 ile uyumluluk göstermez ise statik sonuçlar olarak maksimum basınç yüklemelerini kapsadığından ASME PTC 19.3 veya Dittrich / Klotter doğrultusunda özel hesaplamalar yapılabilir.

Eksi sıcaklıklar için uygun Thermovel malzemeleri nelerdir?

Yüksek sıcaklık uygulamaları için ilk seçenek her zaman 1.4404 veya 316L gibi paslanmaz çelik olmalıdır. Damlama etkisi tesiri nedeniyle (-270 °C’ye kadar AD2000 W10 onaylı) karbon çelikler detaylıca düşünülmelidir.

Thermovellerin tepsi süresini etkileyen faktörler neledir?

Basitçe söylemek gerekirse bir termovel ne kadar kararlı bir yapıya sahipse sıcaklık değişikliklerine o kadar yavaş  tepki verir denilebilir. Yanıt süresini en iyi duruma getirmek için sensör ve deliğin iç duvarları arasında ince duvar kalınlıkları ve düşük hava boşlukları mevcut bulunmaktadır. Hücre delikli alt bölümler ve 100 mm’den daha fazla etkin eklenti uzunlukları tasarımdaki diğer optimizasyonlardır.

Contalardaki 'ASME B16.5 işaretlerinin anlamı nedir?

RF – Fırçalanmış Yüzey:
Standart sertlikte sızdırmazlık yüzeyleri “ Stok Eritme” B16.5’ e 125-250 AARH

RFSF – Fırçalanmış Yüzey Pürüzsüz Bitiş:
< 125 AARH (B16.5’te tanımlanmamıştır)

RTJ – Halka Birleştirme Kanalı/RJF Halka Birleştirme Yüzeyi < B16.5’e 63 AARH

Artık kullanılmayan tanımlar ANSI doğrultusundaydı:
- Stok Eritme 250-500 AARH
- Pürüzsüz Bitiş 125 -250 AARH
- Ayna Gibi Yüzey
- Sertlik tanımsız soğuk su bitişi.


ZFP, NDE veya NDT ne anlama gelir?

ZFP "Zerstörungsfreie Prüfungen" (tahribatsız muayene) için Alman kısaltmasıdır. Kısaltmalar NDE veya NDT sırasıyla, "Tahribatsız Muayene" veya "Tahribatsız Test" dir. Bu genel içindeki bileşenler üzere, tahribatsız muayene ya da test kullanılır.

ASME PTC 19.3 TW-2016'a göre uygun bir termovel hesabı yapmak için hangi bilgiler gereklidir?

Aşağıdaki bilgileri gerekir:
- Sıcaklık
- Basınç
- Akış hızı
- Ortam yoğunluklu
- Dalma Boyu
- Delik Ø
- Kök çapı
- Uç çapı
- Uç kalınlığı
- Adaptörünün İç çapı
- Adaptör yüksekliği  
Daha fazla bilgi için www.wika.com.tr ye bakabilir veya bize danışabilirsiniz.

Dye penetrant testi nedir?

DIN EN 3452-1 uygun olarak penetrant testi ile, kaynak dikişlerinin ince yüzey çatlakları ve gözenekleri görünür yapılabilir. Kontrol edilecek yüzey temizlendikten sonra, bir kontrast madde (kırmızı veya floresan) püskürtülür. Kılcal etkisi ile, bu aracı madde herhangi bir yüzey kusuru varsa oraya nüfuz eder. Yeniden yüzey temizlemesinden sonra, bir geliştirici (beyaz) püskürtülür, kontrast madde aracılığıyla kusurları (herhangi bir kılcal çatlak vb) ayıklar ve renk kontrastı yoluyla, kusurların kolay değerlendirilmesini sağlar. Sıvı penetrasyon testi uygulandıktan sonra, termovel "PT" ile işaretlenir.

Helyum kaçak testi nedir?

DIN EN 1779 (1999) / EN 13185 uygun olarak sızıntı testi için helyum 4.6 deney gazı olarak kullanılır. Test minimal sızıntı tespit edebilir ve kaçak testi için en hassas test yöntemi olarak kabul edilir. Genel olarak tamamlayıcı ve yerel test yöntemi arasında tek bir ayım vardır. Yerel test bir sprey prob kullanılarak kaçağın yerini tespit ederken, Integral testi, kaçak oranlarının (örneğin 1x10-7 mbar * l / s) belirlenmesinde kullanılır. Termovel helyum kaçak testinden geçtikten sonra, teste karşılık gelen bir etiket ile etiketlenir.

Hidrostatik basınç testi nedir?

Hidrostatik Basınç Testi, AD2000 veri sayfası HP30'a göre termovel bileşenlerinin bir basınç ve bir dayanıklılık testidir. Bu test için, termovel bir test aparatı içine kenetlenir ve tanımlanmış bir test basıncı ve süresine (örneğin, üç dakika) oda sıcaklığında maruz bırakılır. Genel olarak, bir dış ve iç basınç testinin farkıdır. Tipik test basınçları flanşın dış basınç ile 1.5 kat nominal basınç veya iç basınç ile 500 bardır. Bu test, sulu bir klorid içeriği <15 ppm ile gerçekleştirilir. Hidrostatik basınç testini geçtikten sonra, termovel "P" ile işaretlenir.

PMI testi nedir?

PMI (pozitif materyal tanımlama) testi test uygulanan materyalin içerisinde hangi alaşım ve/veya bileşenleri var olduğu gösteren bir testtir. Çeşitli ortak test prosedürleri vardır. DIN 51008-1 ve -2 uygun olarak optik emisyon spektrometresi (OES) ile termovel yüzeyi ve test cihazları arasında bir yay oluşturulur ve bu yay spektrumu tespit edilmesi alaşımın elemanlarının tanımlanmasını sağlar - hem kalitatif ve kantitatif. Bu işlemin karakteristik bir özelliği test edilen parçanın üzerinde yangın işareti bırakmasıdır. Yüzeye zarar vermeyen bir test prosedürü olan X-ışını analizi, X-ışını uygulanması sırasında termovel materyalinin atomlarına kendi kendi kendilerine ışıyana kadar enerji verilir. Yayılan radyasyonun dalga boyu ve yoğunluğu alaşımı oluşturan elemanların ve bunların konsantrasyonlarının bir ölçüsüdür. Başarılı bir PMI testi / pozitif malzeme tespiti testi ardından, termovel "PMI" ile işaretlenir.

X-ray testi nedir?

EN 1435 veya ASME Bölüm V, Madde 2, Edition 2010'a göre bir X-ray testi ile örneğin, termo kılıflardaki tam penetrasyon olan kaynak düzensizliklerindeki olumsuzluklar (çatlaklar, boşluklar, yetersiz yapıştırma) incelenebilir. Burada, röntgen cihazının görüntülerinin 5 farklı sonucuna dayanarak, thermowell boyutları bağlı olarak tam penetrasyonda kaynak 0,5 mm den küçük düzensizlikleri belirlemek için gerekli olabilir. Bir X-ışınlı incelemede aynı zamanda, katı gövde malzemesinin kılıf içindeki merkezinin doğruluğu da tespit edilebilir ve sonuçlar kaydedilebilir. Bu amaç için, birbirine 90 ° 'de iki temovel ucunun görüntüsü gerekmektedir.

Ultrasonik test nedir?

DIN EN ISO 17640 ultrasonik testi ile örneğin, termovellerin tam penetrasyon kaynaktaki düzensizliklere göre (çatlaklar, boşluklar, yetersiz yapıştırma) inceleme yapılabilir. Bu test yapılırken, yayılan ultrasonik sinyallerin yansımalarının düzensizliklerine göre ölçüm yapılır. Yansıyan sinyal düzensizliklerinin konumunu belirlemede ultrason makinesi belirlenen bir referansı baz alarak çalışmaktadır. Ultrasonik yöntemle ayrıca delik merkezi belirlenebileceği gibi bunun dışında bu yöntem katı termovel gövdesinin çeper kalınlığını ölçmek için kullanılabilir.

SS 316/316L gibi çift sertifikalı malzemeler ne demektir?

Çift sertifikalı malzemeler tek tek malzemelerin gereklerini yerine getirirler. SS316 materyali, her bir ASTM A182 için,% 0.08 azami karbon muhteviyatına haizdir; malzeme SS316L ise (L = düşük karbonlu) % 0.03 azami karbon muhtevasına sahiptir. Çelik alaşımları, örneğin, C =% 0.02, her iki gerekliliği yerine getirdiği için SS316/316L ile işaretlenmiş olabilir.

Bir termovel içindeki termometre için uygun sensör uzunluğu nedir?

Mekanik termometreler için, sensörün alt ile temasının olmaması ve 2-5mm arası bir hava boşluğu ile bırakılması gerekir. Elektrikli termometrelerde ise sensör ucu yaylıdır ve oyuğun dibine temas etmesi gereklidir ve sensörün kılıfı yaklaşık 2-5mm dir.

Tek parça ve fabrikasyon termovel arasındaki fark nedir?

Fabrikasyon termoveller uç kısmı kaynaklanmış tüplerlerden imal edilmektedir. Tek parça termoveller ise bar stoktan tek parça halinde (yuvarlak veya altıgen) imal edilmektedir.


Bir termovel için maksimum dalma boyu nedir?

Çok parçalı termovel için, maksimum uzunluğu yaklaşık 5-6 metre olarak imal edilebilen boru uzunlukları ile sınırlıdır. Tek parça olarak üretilen termovel katı bir malzemeden yapılmış ve her bir ürün için 1,000 mm ile 2,000 mm arasında olan boşluk bu üretimi uzunlukları ile sınırlıdır. Daha uzun tek parça termoveller için ayrı ayrı elemanların kaynakla birleştirilmesi gerekmektedir.

Termoveller için izin verilen maksimum sıcaklık nedir?

Maksimum sıcaklık, kullanılan malzemelere ve uygun olması gereken standartlara göre değişiklik göstermektedir. Yani, örneğin, bir standart paslanmaz çelik havada +900 °C'ye kadar kullanılabilir, maksimum operasyon sıcaklığı yaklaşık +600 °C 'dir ve onay +450 °C kadar verilebilir.


Termovel için minimum dalma boyu nedir?

Bir thermowell dalma boyu kullanılan termometreye göre belirlenir. Genel olarak mekanik termometreler için uzunluğu 60-100 mm olarak varsayabiliriz. Elektriksel termometreler için en az 35 - 50 mm  dalma boyu gereklidir. Her bir durum için kontrol edilmelidir ve lütfen sormak istediğiniz diğer teknik konularla ilgili bizlere danışınız.


Borularda Thermovel dalma boyu ne olmalıdır?

Genel olarak, termometre sensörünün proses akışkanı ile temas ettiğine emin olunmalıdır.. Buda genellikle Thermovelin uç kısmının borunun orta bölümünü geçmesiyle sağlanabilir.

Hangi testler ve muayeneler thermowells için öngörülür?

DIN 43772, 4.6 uyarınca, tüm testler ve sertifikalar üreticiler ve operatör tarafından kabul edilmiş olmalıdır.

Thermoveller için hangi testler kullanılır veya mümkündür?

Kaynaklı termoveller için sık kullanılan zarar vermeyen testler; basınç testi ve sıvı penetrant testidir. Buna ek olarak, menfezin merkezî test etmek için, ultrason ya da X-ışını testi mümkündür. Sızdırmazlığı test etmek için, helyum kaçak testi bir seçenektir. Yüzey veya yüzey sertliği de test edilebilir. Materyal testi olarak Pozitif Materyal Tanımlama testi (PMI) yapılabilir.

Hangi durumlarda tek parça ya da fabrikasyon termovel genellikle kullanılır?

Fabrikasyon termoveller genellikle orta ve düşük yoğunluklu proses şartlarında kullanım için tavsiye edilir. Tek parça termoweller ise kendi tasarımlarına bağlı olarak yüksek yoğunluklu proses şartları için uygundur. Bu sebepten uluslararası veya petrokimya sektöründe sadece tek parça termokupl kullanılır.


Hangi DIN 43772 değeri geçmiş modellere olan DIN 16179 ve DIN 43763'e karşılık gelir?

DIN 16179
BD = Form 5
BE = Form 6
BS = Form 4
CD = Form 8
CE = Form 9
CS = artık belirtilmiyor
DIN 43763
Form A = Form 1
Form B1-B2-B3-C1-C2 = Form 2G (kısmi)
D1-D2-D3-D4 = Form 4 ve boyun borusu
Form E1-E2-E3 = Form 3 (kısmi)
Form F1-F2-F3 = Form 3F (kısmi)
Form G1-G2-G3 = Form 3G (kısmi)

öncesinde standart değildi: Form 2F, 4F, 7

Neden modern termoveller esas termometre bağlantıları için dişi bağlantıları var ve erkek bağlantılar eskide kaldı?

Dişi bağlantılı termovellerin hasar riski her zaman erkek bağlantılardan daha azdır.Thermovelin değiştirilmesi sırasında karşılaşılabilecek zorluklarda göz önüne alındığında, dişi bağlantılı termoveller daha avantajlıdır. Ayrıca, bu sistem çalışırken değiştirmeye izin verdiği için bu yapılandırma tavsiye edilir.

Neden eski termokupl tasarımlarının genellikle küresel uç kısmı vardır?

Geçmişte, HSS matkap kılıf üretimi için 118 ° 'lik bir açı ucu kullanmıştır. Olası bir tekdüze duvar kalınlığı elde etmek için, uç top şeklindeydi veya şekil olarak küreseldi. Üretim teknolojisinin mevcut durumu delik için neredeyse düz dipli ve özel derin delik açabilen bir yapıda matkap kullanımı sağlar. Bu nedenle, bir düz yüzey şekline sahip modern termokupllar (örneğin DIN 43772) yapılabilir.

Neden bazı kullanıcılar termovel yüzeyini cilalı olarak tercih ederken diğerleri akış alanını yüksek pürüzlü veya kertikli olarak tercih ediyor?

Bu termovelin kullanımına bağlıdır. Cilalı yüzeyler kaba yüzeylere göre daha yüksek korozyon direncine sahiptir. Pürüzlü veya tırtıklı yüzeye sahip termoveller cilalı veya düzgün yüzeyli termovellere göre daha yüksek debilerde dayanabilirler.